Krúžky

   • 12 BS
   • Divadelný krúžokPhDr. Zuzana Suchá
    štvrtok 14.30 - 16.30
    uč.č. 201
   • 4 BS
   • Florbalový krúžokMgr. Juraj Šimko
    pondelok 14.30 - 16.30
    Veľká telocvičňa
   • 1 BS
   • Matematický krúžokRNDr. Mária Vojtaššáková
    utorok 14.30 - 16.30
    uč.č. 203
   • 8 BS
   • Chemický krúžokIng. Ivana Rodáková, RNDr. Viera Budinská
    streda 14.15 - 16.15
    uč.č. 300
   • 3 BS
   • Matematicko - fyzikálny krúžokMgr. Mária Goláňová
    streda 13.45 - 15.45
    uč.č. 304
   • 7 BS
   • Biologický krúžokRNDr. Silvia Bartošová
    streda 14.15 - 16.15
    uč.č. 300
   • 6 BS
   • Redakčný krúžokPaedDr. Iveta Šarišská
    pondelok, streda 14.30 - 15.30
    uč.č.200/ 202
   • 10 BS
   • Enviroprojekt SmartcitiesMgr. Martina Dikantová
    streda 13.45 - 15.45
    uč.č.200/ 231
   • 11 BS
   • Dejepisný krúžokMgr. Martina Dikantová
    štvrtok 14.30 - 16.30 / príp. víkendy
    uč.č. 200/231, mimo školy
   • 9 BS
   • Pretancuj sa k študentskému plesuRNDr. Viera Budinská, Mgr. Martina Dikantová
    utorok 14.30 - 16.30
    uč.č. malá telocvičňa
   • 5 BS
   • Projekt WesterstedtePaedDr. Iveta Šarišská
    utorok, štvrtok 14.30 - 15.30
    uč.č.200/ 202
   • Kontakty

    • Gymnázium, bilingválna sekcia
    • gpdt.bs@gmail.com
    • +421 0 52 7730551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Bernhard Sabol - Wimmer
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
  • Fotogaléria

   • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
   • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
   • Nezabúdame...
   • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
   • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
   • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
   • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
   • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
   • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
   • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
   • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
   • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY