• BS 7
   • Krúžok SJLPhDr. Zuzana Suchá
    streda 13.25 - 15.25
    uč.č. 201
   • BS 3
   • Florbalový krúžokMgr. Juraj Šimko
    štvrtok 14.15 - 16.15
    Veľká telocvičňa
   • BS 8
   • Veda, umenie a príroda azúrového pobrežia 1RNDr. Karol Grilling, RNDr. Silvia Grillingová
    streda 13.30-15.30, štvrtok 14.20-16.20, piatok 13.30-15.30
    uč.č. 305, 304
   • BS 1
   • Matematický krúžokRNDr. Mária Vojtaššáková
    utorok 14.15 - 16.15
    uč.č. 203
   • BS 11
   • Chémia v praxiIng. Ivana Rodáková
    utorok 14.15 - 16.15
    uč.č. 300
   • BS 2
   • Matematicko - fyzikálny krúžokMgr. Mária Goláňová
    pondelok 14.15 - 16.15
    uč.č. 304
   • BS 10
   • Redakčný krúžokPaedDr. Iveta Šarišská
    pondelok, štvrtok 14.15 - 15.15
    uč.č. 202
   • BS 4
   • Reálie anglicky hovoriacich krajínMgr. Juraj Šimko
    streda 13.25 - 15.25
    uč.č. 211
   • BS 6
   • Životné prostredie stavia mosty - BerlínMgr. Martina Dikantová
    štvrtok 14.15 - 16.15
    uč.č. 231
   • BS 5
   • Dejepisný krúžokMgr. Martina Dikantová
    utorok 14.15 - 16.15 / príp. víkendy
    uč.č. 231
   • BS 12
   • Chemické výpočty - repetitóriumRNDr. Viera Budinská
    utorok 14.15 - 16.15
    uč.č. 303
   • Kontakty

    • Gymnázium, bilingválna sekcia
    • gpdt.bs@gmail.com
    • +421 0 52 7730551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Bernhard Sabol - Wimmer
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
  • Fotogaléria

   • Azúrové pobrežie - exkurzia
   • Berlínčania na návšteve pod Tatrami
   • Výsledky MS
   • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
   • Ďalšia „edícia“ maturantov
   • Rozlúčka s piatakmi
   • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
   • Basketbalistky na štvrtom mieste
   • Deň vedy 2018
   • Prezentiáda 2018
   • Úspech našich basketbalistiek
   • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády