• Hlavné tézy

    • HLAVNÉ TÉZY SLOVENSKO-NEMECKEJ BILINGVÁLNEJ SEKCIE

     • Sme škola slovensko-nemeckého partnerstva podporujúca spoločnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry.
     • Uskutočňujeme bilingválny európsky vzdelávací koncept s dvoma medzinárodne uznávanými maturitnými skúškami.
     • Spájame vzdelávacie obsahy a vzdelávacie tradície oboch našich krajín.
     • Vysokú kvalitu vyučovania dosahujeme tímovou prácou nemeckých a slovenských učiteľov.
     • Na základe spoločných európskych hodnôt pripravujeme žiakov na požiadavky rýchlo sa meniaceho sveta.
     • Ponúkame dobré prostredie na učenie a očakávame od všetkých ochotu učiť sa a podávať výkony.
     • Sprostredkúvame rozšírenú kompetenciu v minimálne dvoch cudzích jazykoch.
     • Vychovávame k schopnosti pracovať tímovo, k tolerancii, samostatnosti a zodpovednosti.
     • Náš výchovno-vzdelávací proces charakterizuje vzájomný rešpekt a dôvera.

      

     NAJLEPŠIE GYMNÁZIA NA SLOVENSKU

     Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zostavil rebríček slovenských gymnázií

     na základe výsledkov za posledné štyri roky.

     Naše gymnázium sa umiestnilo na 1. mieste v Prešovskom kraji,

     sme na 8. mieste na Slovensku !!!

     ( kliknite)

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje