• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • Email školy
   • skola@ssdtpp.sk
   • Email na zástupkyňu riaditeľky školy
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • Telefón
   • +421 52 7730551
   • Adresa školy
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    Slovakia
   • IČO
   • 042083788
   • Riaditeľka školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Zástupkyňa riaditeľky pre bilingválnu sekciu gymnázia
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Vedúci bilingválnej sekcie
   • Bernhard Wimmer
   • Telefón
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad
    052/ 772 40 57 - posielanie faxu
    052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad
    052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov
    po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku:
    zborovňa - 100
    sekretariát - 101
    vrátnica - 122
    údržba - 402
    špeciálna pedagogička - 224
    rehabilitácia - 119
    asistenti učiteľa - 121
    vedúca jedálne - 401

    zástupca 8-ročného gymnázia - 102
    zástupca ZŠ - 102
    zástupca bilingválnej sekcie - 103
    zástupca nemeckých učiteľov - 104
    kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109
    kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135
    kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246
    kabinet nemeckých učiteľov - 207
    kabinet nemeckého jazyka - 216
    kabinet anglického jazyka - 221
    kabinet slovenského jazyka - 227
    kabinet chémie a biológie - 301
    kabinet fyziky - 307
    kabinet telesnej výchovy - 403
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje