• Termíny maturitných skúšok pre šk. rok 2022/2023

     PÍSOMNÉ MATURITNÉ SKÚŠKY pre šk. rok 2022/2023

     Nemecké písomné maturitné skúšky:
      
      - nemecký jazyk
      - matematika
      - dejepis/geografia
      

     Slovenské písomné maturitné skúšky:

     14. marca 2023 - externá maturitná skúška- slovenský jazyk a literatúra
     15. marca 2023 - externá maturitná skúška - anglický, nemecký jazyk
     16. marca 2023 - externá maturitná skúška - matematika
      
      

     ÚSTNE MATURITNÉ SKÚŠKY pre šk. rok 2022/2023

     15. - 19. mája 2023
      

                                                                                                                         

                                                  

                  

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje