Rada školy

    • ​​​​​​Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad v školskom roku 2020/2021
     KLIKNUTÍM TU:

     Vo voľbách do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad boli v mesiaci marec 2021 zvolení:

     Za rodičov

     Mgr. Radovan Ilavský, MBA

     Ing. Zuzana Kulichová

     Ing. Pavol Pintek

     Za pedagogických zamestnancov

     Mgr. Martina Dikantová

     Mgr. Petra Vojčíková

     Za nepedagogických zamestnancov

     Ing. Eva Földešová

     Za žiakov

     Michal Zummer

     Za zriaďovateľa Okresný úrad v Prešove boli menovaní:

     Ing. Ján Baláž

     Mgr. Tomáš Kolárik

     Mgr. Miroslava Mňahončáková

     Mgr. Iveta Peterová

     Od 2. augusta 2021 sú do rady školy delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Monika Platková, Mgr. Miroslav Lukáč a Lucia Fabianová. Pôvodní členovia rady školy Ing. Ján Baláž, Mgr. Tomáš Kolárik, Mgr. Miroslava Mňahončáková boli k 30. júlu 2021 odvolaní. 

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU: 

     PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU:

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje