• Žiaci 3. ročníka v hlavnom meste
    • Žiaci 3. ročníka v hlavnom meste

    • 20.11.2022 22:08
    • Po dvoch „koronových“ rokoch sa konečne podarilo tretiemu ročníku vycestovať za hranice nášho okresu. Tentoraz sa exkurzia niesla v duchu divadelno-politologicko-mediálnych aktivít.
      
    • viac
    • Najzdatnejšia bilingvalistka a najzdatnejší biligvalista
    • Najzdatnejšia bilingvalistka a najzdatnejší biligvalista

    • 16.11.2022 09:11
    •         V rámci telesnej a športovej výchovy sa konalo záverečné testovanie žiakov  „biliniek“ v priestoroch našej školy. Testovanie pozostávalo z viacerých disciplín, ako napr. člnkový beh 10x 5m, vytrvalostný člnkový beh, skok do diaľky z miesta,   ľah-sed za 1 minútu, výdrž v zhybe pre dievčatá/zhyby pre chlapcov.
      
    • viac
    • Stužková 5. E – spomienky na celý život
    • Stužková 5. E – spomienky na celý život

    • 14.11.2022 23:38
    • Stužková slávnosť v noci z 22. na 23. októbra 2022 ostane bezpochyby celej 5. E v pamäti. Dôvodom bola nádherná atmosféra počas celej noci, ktorú sme tvorili nielen my, piataci, ale aj rodičia a ostatní hostia. Každý z nás však určite dosvedčí, že nezabudnuteľný nebol len daný večer, ale aj jeho intenzívna dvojtýždňová príprava, počas ktorej sme po vyučovaní zostávali aj niekoľko hodín v priestoroch školy, aby sme sa spolu naučili niekoľko choreografií na melódie jazzovej klasiky alebo aj modernejšich skladieb, nakrúcali paródie vyučovacích hodín alebo si pripravovali testovací kvíz pre rodičov a vyučujúcich.
      
    • viac
    • Beseda s publicistom Samom Marcom
    • Beseda s publicistom Samom Marcom

    • 10.11.2022 21:29
    • 17. novembra si každoročne pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, teda výročie pádu komunistického režimu, ktorý tieto hodnoty vôbec nezaručoval.
                    A práve sloboda bola jednou z hlavných tém besedy so Samom Marcom, na ktorej sa v pondelok 7. novembra zúčastnili žiaci IV. E a IV. F triedy.


      
    • viac
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje