• Novinky

     • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
     • 12. 11. 2018
     • Už dlhšie nám na tejto škole niečo chýbalo. Keď sme sa v októbri zúčastnili na otvorenej diskusii v Divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi, pochopili sme, že to, čo nám chýba, je priestor diskutovať o aktuálnom dianí v našej spoločnosti. Beseda v centre Spiša nás podnietila k zorganizovaniu našej vlastnej otvorenej diskusie.

     • Čítať viac
     • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
     • 8. 11. 2018
     • Žiaci štvrtého a piateho ročníka na jeseň chodievajú do druhého najväčšieho českého mesta - do Brna. Moravská metropola sa totiž spája s veľtrhom vysokých škôl Gaudeamus. Výber žiakov tam vycestoval aj tento rok. Exkurziu približuje Lucia Jurkovičová zo 4. E.

     • Čítať viac
     • Oznam pre stravníkov
     • 25. 10. 2018
     • Oznamujeme stravníkom v školskej jedálni, že od 5.11.2018 z personálnych dôvodov nebude možný výber z 2 jedál. Ďakujeme za pochopenie.

     • Čítať viac
     • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
     • 21. 10. 2018
     • Aj tento rok sme si, my - nová várka prvákov, v polovici októbra dali malú prestávku od nemčiny a naučili sme sa čosi viac o našom rodnom jazyku i významných osobnostiach našich literárnych dejín.

     • Čítať viac
     • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
     • 18. 10. 2018
     • Stáva sa už malou tradíciou, že napätý študijný program piatakov na jeden deň poľaví a žiakom je dopriata jednodňová exkurzia do malebnej obce Hniezdne. Tá je známa dlhoročnou tradíciou výroby etanolu, ako technického tak aj konzumného. Je to miesto, kde si uhľovodíky a ich deriváty nemusíte len predstavovať ako zhluk písmen C,H a O, ale k nim môžete aj skutočne „pričuchnúť“ a vidieť, čo písmená v realite znamenajú.

     • Čítať viac
     • Riaditeľské voľno - 29.10.2018
     • 18. 10. 2018
     • Oznamujeme rodičom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon v platnom znení) riaditeľ Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade udeľuje voľno žiakom Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na deň 29. október 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      OZNAM

     • Čítať viac
     • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
     • 18. 10. 2018
     • Žiaci 3. E a 3. F využili možnosť zblížiť sa s fyzikou a doslova na vlastnej koži si vyskúšať jedinečné fyzikálne pokusy z dielne profesora Jozefa Beňušku na pôde Centra popularizácie fyziky v Martine.
     • Čítať viac
     • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá
     • 12. 10. 2018
     • Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote. Po vyhodnotení výsledkov maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

     • Čítať viac
     • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
     • 11. 10. 2018
     • Bad Marienberg a Europa Hause. Dlhoročný nadnárodný projekt spájajúci študentov z viacerých európskych krajín. Tento rok sa deväť reprezentantov našej školy z tretieho ročníka stretlo s rovesníkmi z Nemecka, Česka, Francúzska či Poľska. Tohtoročná téma The Art of Play naznačila, že spoločne strávený týždeň sa bude niesť v duchu hier. Museli sme v nich uvažovať, ukázať tímového ducha či kondíciu. Navštívili sme aj mesto Alte Kirchen a jeho Kunst Schule, v ktorej sme maľovali a predstavovali samých seba. Celý týždeň bolo o nás po všetkých stránkach super postarané a budeme naň spomínať len v dobrom.

     • Čítať viac
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
  • Stredoškolský ISIC

  • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 môže získať žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole. Je to medzinárodný preukaz, ktorý vám poskytuje viac ako stotisíc zliav po celom svete. Viac info na: www.isic.sk

                   


   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Gymnázium, bilingválna sekcia
    • gpdt.bs@gmail.com
    • +421 0 52 7730551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Bernhard Sabol - Wimmer
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
  • Fotogaléria

   • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
   • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
   • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
   • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
   • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
   • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
   • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
   • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
   • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY
   • Nový školský rok sme začali workshopom
   • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?
   • Začiatok šk. roka 2018/2019