• Novinky

     • Naša škola maturitnými skúškami potvrdila svoj nadštandard
     • 15. 6. 2018
     • To, že naša škola si dlhodobo udržiava vysokú kvalitu nielen v rámci mesta a kraja, ale aj v celoslovenskom meradle, je známe. Pripomeňme, že podľa rebríčka kvality Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) patríme medzi gymnáziami opakovane do „top ten“ na Slovensku.

     • Čítať viac
     • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
     • 13. 6. 2018
     • Na hodinách nemeckého jazyka s pani Bähr sa v 3. E nezaoberáme iba prípravou na tzv. „klauzúry“, ale aj kreatívnym písaním, ktoré sme využili v súťaži poviedok v nemeckom jazyku pre študentov stredných a vysokých škôl „Deutschsprachiger Kurzgeschichtenwettbewerb“. Všetci sme sa na tejto súťaži zúčas
     • Čítať viac
     • Ďalšia „edícia“ maturantov
     • 25. 5. 2018
     • Utorok 22. máj 2018 bol dňom, keď sa definitívne skončilo pôsobenie ďalších bilingvalistov. Polstovka žiakov 5. E a 5. F si prebrala maturitné vysvedčenia. So slávnosťou bolo spojených niekoľko noviniek. Vysvedčenia sa odovzdávali v škole v jednej z učební a študenti dostali naraz nemecké i slovenské maturitné vysvedčenie. Na tom slovenskom bola známka zo slovenčiny, z ktorej sa po viacerých rokoch maturovalo v piatom ročníku.

     • Čítať viac
     • Rozlúčka s piatakmi
     • 13. 5. 2018
     • Pre niekoho päť krásnych a nezabudnuteľných, pre iných päť bolestných a únavných, no pre všetkých tých so zelenou stužkou na hrudi päť rokov, ktoré sa práve končia. Bol prvý májový piatok, keď sme sa naposledy stretli s tohtoročnými piatakmi na chodbách školy a svoje oficiálne „zbohom" nám dali na m
     • Čítať viac
     • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
     • 10. 5. 2018
     • Posledný aprílový piatok sa skupinka gymnazistov spolu s so svojimi profesormi slovenského jazyka vybrala do divadla. Návštevy divadelných predstavení organizovaných školou sú u študentov obľúbené najmä preto, lebo obvykle znamenajú „voľný deň“.
     • Čítať viac
     • Basketbalistky na štvrtom mieste
     • 4. 5. 2018
     • Žiačky SŠUDT sa zúčastnili celoslovenského kola basketbalu žiačok stredných škôl pod vedením učiteľky a trénerky Vitalije Bolozovej.
     • Čítať viac
     • Deň vedy bol opäť plný zaujímavých pokusov
     • 2. 5. 2018
     • Hoci my bilingvalisti vynikáme oproti svojím rovesníkom hlavne v nemčine, ani veda pre nás nie je „španielskou dedinou“. Vo štvrtok 26. 4. 2018 bola v našej sekcii na programe fyzika. A to nie hocijaká, ale zábavná a v praxi. Veľké chodby sa na každom poschodí premenili na fyzikálne aleje, ktorými sa žiaci mohli prejsť a skúmavo pozorovať celé rady pokusov - od horiacej ruky, cez „samozhasínacie“ sviečky, až po záhadu konštrukcie leonardovho mostu bez klincov či lepidla. Táto akcia s názvom Deň vedy však nebola ničím novým. Každoročne si druháci, tretiaci a štvrtáci pripravujú všakovaké zaujímavé pokusy a snažia sa nimi očariť svojich mladších spolužiakov, ktorí im celý deň kladú zvedavé otázky. Autorkou tejto vydarenej formy popularizácie vedy a techniky je pani učiteľka Mária Goláňová, ktorá celú akciu už dlhé roky so žiakmi organizuje. Patrí jej za to vďaka.

     • Čítať viac
     • 2% dane z príjmu
     • 18. 3. 2018
     • Važení rodičia a priatelia školy

      Aj v tomto roku môžete darovaním 2% dane z príjmu podporiť naše rodičovské združenie. Vďaka Vám môžeme neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, realizovať rôzne aktivity v prospech Vašich detí, modernizovať priestory školy a napĺňať vopred stanovené ciele. Ďakujeme za prejav Vašej dôvery a Vašu podporu. Ako postupovať?

     • Čítať viac
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Gymnázium, bilingválna sekcia
    • gpdt.bs@gmail.com
    • +421 0 52 7730551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Bernhard Sabol - Wimmer
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
  • Fotogaléria

   • Výsledky MS
   • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
   • Ďalšia „edícia“ maturantov
   • Rozlúčka s piatakmi
   • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
   • Basketbalistky na štvrtom mieste
   • Deň vedy 2018
   • Prezentiáda 2018
   • Úspech našich basketbalistiek
   • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády
   • Trio historikov zo 4. F bodovalo na dejepisnej súťaži
   • 2. E na výmennom pobyte v Berlíne