• Novinky

     • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
     • 21. 10. 2018
     • Aj tento rok sme si, my - nová várka prvákov, v polovici októbra dali malú prestávku od nemčiny a naučili sme sa čosi viac o našom rodnom jazyku i významných osobnostiach našich literárnych dejín.

     • Čítať viac
     • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
     • 18. 10. 2018
     • Stáva sa už malou tradíciou, že napätý študijný program piatakov na jeden deň poľaví a žiakom je dopriata jednodňová exkurzia do malebnej obce Hniezdne. Tá je známa dlhoročnou tradíciou výroby etanolu, ako technického tak aj konzumného. Je to miesto, kde si uhľovodíky a ich deriváty nemusíte len predstavovať ako zhluk písmen C,H a O, ale k nim môžete aj skutočne „pričuchnúť“ a vidieť, čo písmená v realite znamenajú.

     • Čítať viac
     • Riaditeľské voľno - 29.10.2018
     • 18. 10. 2018
     • Oznamujeme rodičom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon v platnom znení) riaditeľ Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade udeľuje voľno žiakom Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na deň 29. október 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      OZNAM

     • Čítať viac
     • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
     • 18. 10. 2018
     • Žiaci 3. E a 3. F využili možnosť zblížiť sa s fyzikou a doslova na vlastnej koži si vyskúšať jedinečné fyzikálne pokusy z dielne profesora Jozefa Beňušku na pôde Centra popularizácie fyziky v Martine.
     • Čítať viac
     • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá
     • 12. 10. 2018
     • Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote. Po vyhodnotení výsledkov maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

     • Čítať viac
     • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
     • 11. 10. 2018
     • Bad Marienberg a Europa Hause. Dlhoročný nadnárodný projekt spájajúci študentov z viacerých európskych krajín. Tento rok sa deväť reprezentantov našej školy z tretieho ročníka stretlo s rovesníkmi z Nemecka, Česka, Francúzska či Poľska. Tohtoročná téma The Art of Play naznačila, že spoločne strávený týždeň sa bude niesť v duchu hier. Museli sme v nich uvažovať, ukázať tímového ducha či kondíciu. Navštívili sme aj mesto Alte Kirchen a jeho Kunst Schule, v ktorej sme maľovali a predstavovali samých seba. Celý týždeň bolo o nás po všetkých stránkach super postarané a budeme naň spomínať len v dobrom.

     • Čítať viac
     • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
     • 8. 10. 2018
     • Študenti našej školy sa opäť aktívne podieľali na príbehu bielej pastelky. Hlavné motto celoslovenskej akcie znelo Nevidím to až tak čierno, VĎAKA VÁM! Naši zástupcovia sa ho pokúsili naplniť svojím aktívnym prispením.

     • Čítať viac
     • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
     • 8. 10. 2018
     • Študenti našej sekcie opäť ukázali, že nemčina je jazykom, v ktorom dokážu komunikovať nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci špeciálnej debatnej súťaže Jugend debattiert international.

     • Čítať viac
     • Oznam pre stravníkov
     • 1. 10. 2018
     • Od stredy 3.10. do 8.10.2018 sa druhé jedlo nebude variť z personálnych dôvodov.

     • Čítať viac
     • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY
     • 25. 9. 2018
     • Bilingválna sekcia organizuje výmenné pobyty s nemeckými partnerským školami už dlhé roky. Špeciálnou kapitolou od roku 2004 sú „ekoprojekty“, ktoré o rok neskôr v spolupráci s Dathe Gymnasium v Berlíne začala organizovať pani učiteľka Martina Dikantová. Každý rok sa na nich zúčastnilo priemerne 20 slovenských a 20 nemeckých študentov. Témy projektov boli rôzne: flóra a fauna Vysokých Tatier, dôsledky veternej kalamity v našich veľhorách, turizmus a ochrana životného prostredia, náučné chodníky... Tradičným partnerom je Tanap. Tento rok budú študenti spolupracovať s mestami Poprad a Berlín.

     • Čítať viac
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
  • Stredoškolský ISIC

  • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 môže získať žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole. Je to medzinárodný preukaz, ktorý vám poskytuje viac ako stotisíc zliav po celom svete. Viac info na: www.isic.sk

                   


   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Gymnázium, bilingválna sekcia
    • gpdt.bs@gmail.com
    • +421 0 52 7730551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Bernhard Sabol - Wimmer
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
  • Fotogaléria

   • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
   • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
   • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
   • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
   • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
   • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
   • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY
   • Nový školský rok sme začali workshopom
   • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?
   • Začiatok šk. roka 2018/2019
   • Azúrové pobrežie - exkurzia
   • Berlínčania na návšteve pod Tatrami