• Milí deviataci a ôsmaci,

     uvažujete o štúdiu v našom bilingválnom gymnáziu?    

      

        Výchovu a vzdelávanie v bilingválnej slovensko-nemeckej sekcii gymnázia realizujeme už skoro 30 rokov. Hlavným poslaním je kvalitná príprava žiakov pre vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania s dôrazom na výborné zvládnutie nemeckého a anglického jazyka. Každoročne evidujeme skoro stopercentnú úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy doma a v zahraničí. Aj vďaka výsledkom bilingvalistov patrí naša škola k TOP 11 gymnáziám na Slovensku.

        Našou partnerskou krajinou je Spolková republika Nemecko, ktorá zabezpečuje vyučovanie nemeckých predmetov svojimi kvalifikovanými učiteľmi, sme jedinečnou školou tohto druhu na Slovensku.

      Ponúkame atraktívny vzdelávací program, sústavne zvyšujeme úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, netradičné metódy a formy vzdelávania sú pre nás výzvou, staráme sa o kvalitné materiálno-technické vybavenie učební.

       Profil našej školy dotvárajú pravidelné organizované aktivity rôzneho charakteru. Mnohé z nich majú niekoľko desaťročí dlhú tradíciu, iné sú o niečo mladšie. Jedno však majú spoločné – poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú. Každoročne organizujeme výmenné pobyty triednych kolektívov s nemeckými žiakmi, medzinárodné projekty spojené s poznávaním Európy, Deň vedy, praktikum vo výrobných podnikoch, vlastné divadelné predstavenia, ples bilingvalistov, zaujímavé predmetové exkurzie, besedy, súťaže,... 

      

     Pozri si záznam z DOD

     Slovo na úvod

     •  
     •  
     • Zástupkyňa riaditeľky pre bilingválnu sekciu gymnázia
     • Mgr. Martina Dikantová
     • Vedúci bilingválnej sekcie
     • Bernhard Wimmer
     •  

      

      

     Čo Vás u nás čaká

              

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje