• História Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade píše už svoje štvrté desaťročie.

    Prvým míľnikom bol 1. september 1980, keď bolo založené štvorročné gymnázium na vtedajšej Zápotockého ulici. Do lavíc si vtedy sadlo 192 žiakov, ktorých učilo 17 členov pedagogického zboru. Škola sa orientovala na prírodovedné predmety a cudzie jazyky a bola priekopníkom vo výučbe informatiky. V súčasnosti má štvorročné gymnázium všeobecné zameranie.

    Ďalším významným dátumom bol 12. november 1991. V ten deň bola otvorená slovensko-nemecká  sekcia, ktorá bola v čase svojho vzniku jediná bilingválna sekcia na Slovensku podporovaná vládou Spolkovej republiky Nemecko. Do prvého ročníka bilingválnej sekcie nastúpilo 72 študentov. Postupne sa menila koncepcia tejto časti školy. „Bilingválky“ sa stali školou s nemeckou maturitou, čo znamená, že jej absolventi sú rovnocenní s absolventmi gymnázií v SRN a môžu študovať na vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách.

    Školský rok 1992/93 priniesol ďalšiu zmenu – súčasťou školy sa stalo osemročné gymnázium, ktoré je zamerané na výučbu cudzích jazykov. Na toto gymnázium bývajú prijatí tí žiaci, ktorí úspešne ukončili 5. ročník základnej školy a vyhoveli na prijímacích skúškach. Ak žiaci po skončení štvrtého ročníka majú záujem, môžu požiadať o prestup a študovať v bilingválnej sekcii.

    1.september 2008 je dátumom vzniku Spojenej školy na  Ulici Dominika Tatarku. Jej súčasťou okrem vyššie spomenutých organizačných zložiek sa stala plne organizovaná základná škola s projektom integrácie pre zdravotne znevýhodnené deti, ktorým sa venujú nielen kvalifikovaní pedagógovia, ale aj asistenti, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut.

    Starostlivosť o telesne postihnutých žiakov sa rozšírila aj na stredoškolských študentov, čo bolo 35 integrovaných v štandardných triedach. Životaschopný bol tiež projekt Centra olympijskej prípravy pri Ministerstve školstva SR, ktorý fungoval v rokoch 2009 – 2013. Dôkazom toho sú športovci – naši absolventi, ktorí reprezentovali Slovensko na ZOH v Soči. Lyžiari bratia Žampovci, Bendík, Kantorová či sánkarka Gbúrová. Na olympiáde sa predstavil aj sánkar Jozef Petrulák.

    Naša škola ponúka kvalitné vzdelanie, čo dokazuje aj úspešnosť prijatia na vysoké školy. U absolventov BS ide o maximálnu – stopercentnú úspešnosť, abiturienti zo 4-ročného gymnázia dosahujú úspešnoť 99,6%.

    O kvalite SŠUDT v Poprade svedčí aj fakt, že Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO) ohodnotil našu školu niekoľko rokov po sebe ako jedno z najlepších gymnázií v Prešovskom kraji a v rámci Slovenska patríme k prvej desiatke.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje