• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Regionálne kolo

    • Andea Sosková

    • 3. miesto, kateg. 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • František Galik

    • 2. miesto, kateg. 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Regionálne kolo · 2017 / 2018
  • Medzinárodné kolo

    • Andrea Sosková

    • 8. miesto
    • Best in Deutsch · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
    • Z 3000 účastníkov súťaže. Naša škola – 2. miesto z 200 zúčastnených škôl zo 7 krajín
  • Krajské kolo

    • Adela Timková

    • 4. miesto
    • Fyzikálna olympiáda · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Karol Grilling

    • 3. miesto
    • Fyzikálna olympiáda · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Andrea Sosková

    • 4. miesto
    • Matematická olympiáda · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Dominik Horváth

    • 2. miesto
    • Matematická olympiáda · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Kamila Beťková

    • 1. miesto
    • Jugend debatiert · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Postup do celoslovenskej súťaže
    • Martina Sedláčeková

    • 2. miesto
    • Olympiáda v SJL · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Katarína Jurčová

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • František Galik

    • 1. miesto
    • Jugend debatiert · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Postup do celoslovenskej súťaže
    • František Galik

    • 4. miesto, kateg. 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2017 / 2018
  • Okresné kolo

    • Gálik.F.,HanušinA., Kvietok M., Nahalka L., Pikora D., Šimko D.

    • 2. miesto
    • Futbal SŠ · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Beličková,Faltičková,Banášová,Budzáková,Čečotová,Erdziakova, Horanská, Chovancová, Krompaščíková, Rusnáková,Semaňáková, Kremnická

    • 2. miesto
    • Volejbal SŠ dievčat · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Po vlaňajšom 1.mieste sme sa snažili obhájiť prvenstvo, ale po dramatickom boji sme prehrali vo finále s Gymnáziom Kukučinova a umiestnili sme sa na peknom 2. mieste z 8 zúčastnených družstiev. Naša škola bola organizátorom súťaže.
  • Školské kolo

    • Natália Banašová

    • 1. miesto - próza
    • Hviezdoslavov Kubín · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Anna Slovjaková

    • 1. miesto - poézia
    • Hviezdoslavov Kubín · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Alexandra Fáberová

    • 1. miesto - kategória B
    • Olympiáda v SJL · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Martina Sedláčeková

    • 1.miesto - kategória A
    • Olympiáda v SJL · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Kategória A
    • Andrea Sosková (III.E)

    • 1. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Katarína Jurčová

    • 3. miesto
    • Olympiáda v SJL · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Kategória A
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Ďalšia „edícia“ maturantov
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
  • Basketbalistky na štvrtom mieste
  • Deň vedy 2018
  • Prezentiáda 2018
  • Úspech našich basketbalistiek
  • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády
  • Trio historikov zo 4. F bodovalo na dejepisnej súťaži
  • 2. E na výmennom pobyte v Berlíne
  • Silvia Bartošová
  • Debatný úspech našich štvrtákov