Novinky

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Od 1. júla 2021 je riadením Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade poverená RNDr. Mária Vojtaššáková.

    • BILIFEST alebo VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM
     • BILIFEST alebo VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM

     •       Škola nemusí byť len miestom, kde sa píšu testy, diktáty, klauzúry, kde sa skúša a „nerváči“, ale môže to byť aj miesto, kde sa spieva, hrá na klavíri či flaute, maľuje, tancuje, hrá ringo a robí sa všeličo zaujímavé. Presvedčili sa o tom bilingvalisti aj ich mladší spolužiaci z „reálok“ a hostia zo štvorročného gymnázia v utorok 29. júna. Na „bilinkách“ sa totiž konal BILIFEST.  

    • Geniálny Leonardo da Vinci v Poprade
     • Geniálny Leonardo da Vinci v Poprade

     •        „Urazil som Boha a ľudstvo, pretože moja práca nedosiahla kvalitu, akú mala dosiahnuť.“  Tak znejú slová nezabudnuteľného génia, ktorého meno je známe celému svetu.

            Leonardo da Vinci, pravý predstaviteľ renesancie, dokázal ľudstvu svoju výnimočnosť v maliarstve, sochárstve, filozofii a v prírodných vedách. Jeho majstrovské zmýšľanie vynálezcu sa stalo odrazovým mostíkom pre mnohých strojných inžinierov, ktorí neskôr zhmotnili viaceré z jeho náčrtov a projektov.

            Náhľad do práce tohto fenomenálneho velikána ponúkla výstava Tatranskej galérie v Poprade, ktorú si prišli prezrieť počas predposledného júnového týždňa aj naši bilingvalisti v rámci hodín fyziky, matematiky a slovenčiny.

    • Druhé kolo prijímacích skúšok do bilingválnej sekcie
     • Druhé kolo prijímacích skúšok do bilingválnej sekcie

     • Vážení rodičia žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl,

      milí uchádzači o štúdium v bilingválnej sekcii.

      Začiatkom mája sa konali prijímacie skúšky

      do slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie nášho gymnázia.

      V týchto dňoch rodičia niektorých prijatých žiakov nám poslali

      návratku s informáciou, ži ich dieťa k nám nenastúpi.

      Tým sa uvoľňujú miesta a už teraz môžeme verejnosť informovať,

      že v utorok 22. 6. 2021 sa bude konať II. kolo prijímacích skúšok do tejto sekcie.

      Prihlášky posielajte poštou na adresu: Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku 4666/4, 5801 Poprad alebo elektronicky cez EDUPAGE svojich základných škôl.

      Rozhodnutie.pdf​​​​​​​

    • Informácie pre stravníkov
     • Informácie pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom v ŠJ, že z dôvodu vykonávania vyúčtovania za uplynulý školský rok 2020/2021, bude možné odhlásiť sa zo stravy najneskôr do 23. júna 2021 do 14.00 hod. V prípade, ak tak neurobíte, je možnosť vziať si obed do obedára v čase od 11.00 do 13.30 hod. Dňa 30. júna 2021 je prevádzka ŠJ z technických príčin zrušená. 

      Stravné preplatky sa budú vracať v mesiaci júl 2021. 

      V prípade záujmu o stravovanie od septembra 2021, je potrebné vypísať zápisný lístok na stravovanie. K dispozícii bude na webovej stránke školy od augusta. Taktiež je potrebné vopred zaplatiť stravu a réžiu. 

      1. stupeň ZŠ - 21,60 € mesačne + 20,- €  (jednorázová platba).

      2. stupeň ZŠ + 8GYM - 23,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).

      SŠ BS - 25,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • PIATACI SI PREVZALI MATURITNÉ VYSVEDČENIA
     • PIATACI SI PREVZALI MATURITNÉ VYSVEDČENIA

     •       Hovorí sa, že máj je mesiacom, v ktorom zima úplne ustúpi, zem sa prebudí k životu a nastane nový vytúžený začiatok. V duchu čerstvých koncov a dlho očakávaných začiatkov sa u nás na „bilinkách“ niesol 28. máj, keď si naši absolventi prevzali maturitné vysvedčenia a už nadobro opustili brány školy, ktorá sa im na päť rokov stala takmer domovom.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Dňa 28. 5. 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie

      slovenských a nemeckých maturitných vysvedčení

      a vysvedčení o vykonaní odbornej jazykovej skúšky z NEJ na úrovni C1.

      Aj tento školský rok všetci maturanti úspešne zmaturovali.

      Srdečne blahoželáme!

    • Informácie pre "čerstvých" absolventov
     • Informácie pre "čerstvých" absolventov

     • Milí „čerství“ absolventi,

      blahoželáme Vám k dosiahnutému úspechu a ešte na záver máme pre Vás niekoľko informácií:

      Vo štvrtok 27. 5. 2021 v čase od 8. 45 hod. do 10.35 hod. vo Vašich bývalých kmeňových triedach prebehne odovzdávanie slovenských učebníc.

      Slávnostné odovzdávanie slovenských a nemeckých maturitných vysvedčení sa uskutoční v piatok 28. 5. 2021 o 10.45 hod. v učebni č. 220.

      POZOR, absolvent, ktorý neodovzdá všetky učebnice, nebude si môcť v piatok prevziať všetky vysvedčenia.

       

    • 4. F aj v obmedzených pandemických podmienkach zvládla mediálny projekt
     • 4. F aj v obmedzených pandemických podmienkach zvládla mediálny projekt

     • Ani pandémia COVID-u 19 nezabránila žiakom 4. F zrealizovať tradičný mediálny projekt štvrtákov. Napriek tomu, že v škole boli len pár týždňov na začiatku školského roka a pre lockdown nemali možnosť získavať informácie v „teréne“, štvrtáckym efkárom sa podarilo vydať časopis, pripraviť rozhlasové a televízne správy.

    • Žiaci 2. F sa presvedčili, že nie sú „izmy“ ako „izmy“
     • Žiaci 2. F sa presvedčili, že nie sú „izmy“ ako „izmy“

     •       Väčšina z nás si pod pojmom „izmy“ predstaví politické ideológie najrozličnejšieho typu, ktoré výrazne ovplyvnili a doteraz ovplyvňujú, žiaľ, často veľmi negatívne, dianie v spoločnosti. Avšak „izmy“, o ktorých sme sa dozvedeli na výstave v Tatranskej galérii, boli z iného súdka. Nešlo totiž o politické ideológie, ale o umelecké smery.
    • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania
     • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania

     • Od pondelka 10.5.2021 pripravujeme obnovenie prezenčného vyučovania vo všetkých ročníkoch gymnázia, nakoľko okres Poprad prechádza do 1. stupňa varovania (ružová farba).

      Viac informácii (vrátane zverejnenia nového rozvrhu) vám prinesieme v najbližších dňoch prostreníctvom EduPage.

    • Prijímacie skúšky do bilingválnej sekcie
     • Prijímacie skúšky do bilingválnej sekcie

     • Do I. ročníka 5-ročného bilingválneho vzdelávacieho programu

      v študijnom odbore 7902J 74 – gymnázium, bilingválne štúdium 

      pre školský rok  2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:

      1. termín  - 5. máj 2021 /streda/

      2. termín  - 12. máj 2021 /streda/

      v budove gymnázia na Ulici mládeže 2350/7 v Poprade

      (sídlisko starý JUH, za obchodným domom VÝKRIK).

      Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané na mailovú adresu rodiča. Súčasťou pozvánky bol identifikačný kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacej skúšky. Ak Vám pozvánka nebola doručená, kontaktujte školu na adrese skola@ssdtpp.sk, prípadne telefonicky 0527721663.

      Prezentácia žiakov je od 7.15  do  8. 00 hod. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, rodičia do budovy školy nevstupujú. Pri vstupe sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok. V priestoroch školy musia mať všetky osoby prekryté horné dýchacie cesty, každý žiak používa vlastné písacie potreby.

      Viac informácii: 

      https://www.minedu.sk/data/att/19439.pdf , https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

      KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE DO I. ROČNÍKA BILINGVÁLNEJ SEKCIE, UL. DOMINIKA TATARKU 4666/7 V POPRADE - BS_kriteria_21-22

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje