• Ďalšia „edícia“ maturantov
     • Ďalšia „edícia“ maturantov

     • Utorok 22. máj 2018 bol dňom, keď sa definitívne skončilo pôsobenie ďalších bilingvalistov. Polstovka žiakov 5. E a 5. F si prebrala maturitné vysvedčenia. So slávnosťou bolo spojených niekoľko noviniek. Vysvedčenia sa odovzdávali v škole v jednej z učební a študenti dostali naraz nemecké i slovenské maturitné vysvedčenie. Na tom slovenskom bola známka zo slovenčiny, z ktorej sa po viacerých rokoch maturovalo v piatom ročníku.

    • Rozlúčka s piatakmi
     • Rozlúčka s piatakmi

     • Pre niekoho päť krásnych a nezabudnuteľných, pre iných päť bolestných a únavných, no pre všetkých tých so zelenou stužkou na hrudi päť rokov, ktoré sa práve končia. Bol prvý májový piatok, keď sme sa naposledy stretli s tohtoročnými piatakmi na chodbách školy a svoje oficiálne „zbohom" nám dali na mestskom úrade, kde sa konala rozlúčková akadémia.
    • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
     • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho

     • Posledný aprílový piatok sa skupinka gymnazistov spolu s so svojimi profesormi  slovenského jazyka vybrala do divadla. Návštevy divadelných predstavení  organizovaných  školou sú u študentov obľúbené najmä preto, lebo obvykle znamenajú „voľný deň“.
    • Basketbalistky na štvrtom mieste
     • Basketbalistky na štvrtom mieste

     • Žiačky SŠUDT sa zúčastnili celoslovenského kola basketbalu žiačok stredných škôl pod vedením učiteľky a trénerky Vitalije Bolozovej.
    • Deň vedy bol opäť plný zaujímavých pokusov
     • Deň vedy bol opäť plný zaujímavých pokusov

     •  

      Hoci my bilingvalisti vynikáme oproti svojím rovesníkom hlavne v nemčine, ani veda pre nás nie je „španielskou dedinou“. Vo štvrtok 26. 4. 2018 bola v našej sekcii na programe fyzika. A to nie hocijaká, ale zábavná a v praxi. Veľké chodby sa na každom poschodí premenili na fyzikálne aleje, ktorými sa žiaci mohli prejsť a skúmavo pozorovať celé rady pokusov - od horiacej ruky, cez „samozhasínacie“ sviečky, až po záhadu konštrukcie leonardovho mostu bez klincov či lepidla. Táto akcia s názvom Deň vedy  však nebola ničím novým. Každoročne si druháci, tretiaci a štvrtáci pripravujú všakovaké zaujímavé pokusy a snažia sa nimi očariť svojich mladších spolužiakov, ktorí im celý deň kladú zvedavé otázky. Autorkou tejto vydarenej formy popularizácie vedy a techniky je pani učiteľka Mária Goláňová, ktorá celú akciu už dlhé roky so žiakmi organizuje. Patrí jej za to vďaka.

      Alica Jarošová, 4. F

       

    • 2% dane z príjmu
     • 2% dane z príjmu

     • Važení rodičia a priatelia školy

      Aj v tomto roku môžete darovaním 2% dane z príjmu podporiť naše rodičovské združenie. Vďaka Vám môžeme neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, realizovať rôzne aktivity v prospech Vašich detí,  modernizovať priestory školy a napĺňať vopred stanovené ciele. Ďakujeme za prejav Vašej dôvery a Vašu podporu.  Ako postupovať? 

    • Prezentiáda 2018
     • Prezentiáda 2018

     • 12. apríla bolo v Košiciach krajské kolo súťaže Prezentiády. Štyri tímy z osemročného gymnázia a tri tímy z bilingválnej sekcie našej školy sa pod vedením pani učiteľky Ujčíkovej rozhodli ukázať svoje schopnosti pri spracovaní prezentácií na témy Práca snov a Technológie nás zbližujú pre mladších žiakov a Čo nám doma nepovedali a Droga dnešnej doby pre starších žiakov.
    • Úspech našich basketbalistiek
     • Úspech našich basketbalistiek

     • Dievčatá našej školy postúpili na Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok stredných škôl. Cesta k postupu viedla cez krajské kolo, ktoré sa konalo v Starej Ľubovni. Zúčastnilo sa na ňom osem družstiev Prešovského kraja. Naše dievčatá, ktoré hrali so srdcom, vo finále vyhrali nad Bardejovčankami o štyri body. Veríme, že na slovenskom šampionáte, ktorý bude 26. – 27. apríla v Ružomberku sa im bude dariť.

    • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády
     • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády

     • Pre Katarínu Jurčovú zo 4. F je história záľubou, ktorej sa venuje aj vo voľnom čase. Dôkazom toho sú jej práce, s ktorými sa prezentuje na dejepisnej olympiáde - tento rok to bolo už štvrtýkrát. Na krajskom kole v kategórii A sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do celoštátneho kola, ktoré bude v Smoleniciach. Tento rok je Katkinou témou Karpatský spolok, ktorý sa počas svojej existencie venoval rozvoju turistiky  vo Vysokých Tatrách, dobrovoľníckej záchranárskej  a sprievodcovskej službe. Druhým tematickým okruhom súťažnej práce Katky je osobnosť MUDr. Michala Guhra, objaviteľa liečby Basedowovej choroby a spoluzakladateľ Sanatória v Tatranskej Polianke.

    • Trio historikov zo 4. F bodovalo na dejepisnej súťaži
     • Trio historikov zo 4. F bodovalo na dejepisnej súťaži

     • To, že študenti našej školy sa vyznajú i v otázkach humanitných predmetov, dokázali aj Katarína Jurčová, Natália Puchalová, Peter Litvín a  zo 4. F. Zúčastnili sa na tímovej dejepisnej súťaži, ktorá sa každoročne venuje česko-slovenským dejinám. Tento ročník bol venovaný Pražskej jari, okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a následnej normalizácii. Na súťaži sa zúčastnilo 11 tímov Prešovského kraja a ten náš si vybojoval pekné piate miesto.

    • 2. E na výmennom pobyte v Berlíne
     • 2. E na výmennom pobyte v Berlíne

     • Aj naša trieda 2. E má za sebou výmenný pobyt v Nemecku. Tešili sme sa naň dlhé mesiace, po prvých kontaktoch s našimi partnermi z Dathe Gymnasium v Berlíne. Projekt Umwelt baut Brücken (Životné prostredie stavia mosty), ktorý je na našej škole dlhoročnou tradíciou, nás presvedčil o pravdivosti jeho názvu. Týždeň strávený v Nemecku nás obohatil o mnoho nových priateľstiev, upevnil náš kolektív, priniesol nám veľa pekných zážitkov a skúseností.

    • Naša pani učiteľka Silvia Bartošová získala ocenenie mesta Poprad
     • Naša pani učiteľka Silvia Bartošová získala ocenenie mesta Poprad

     • Deň učiteľov, ktorý si pripomíname 28. marca,  je príležitosťou oceniť tých najlepších. Medzi pedagógmi ocenenými mestom Poprad je aj naša pani učiteľka Silvia Bartošová. Ocenenie v kategórii učiteľ s mimoriadnymi výsledkami získala za vedenie Olivera Pitoňáka – viacnásobného víťaza celoslovenského kola biologickej olympiády, ktorý trikrát úspešne reprezentoval Slovensko aj na medzinárodných súťažiach. Ako objavila tohto talentovaného študenta?

     • Volejbal SŠ dievčat - Okresné kolo - 2. miesto

     • Nový úspech našej školy:

      Beličková,Faltičková,Banášová,Budzáková,Čečotoá,Erdziakova, Horanská, Chovancová, Krompaščíková, Rusnáková,Semaňáková, Kremnická: 2. miesto

      Súťaž: Volejbal SŠ dievčat
      Kolo: Okresné kolo

      Po vlaňajšom 1.mieste sme sa snažili obhájiť prvenstvo, ale po dramatickom boji sme prehrali vo finále s Gymnáziom Kukučinova a umiestnili sme sa na peknom 2. mieste z 8 zúčastnených družstiev. Naša škola bola organizátorom súťaže.

    • Debatný úspech našich štvrtákov
     • Debatný úspech našich štvrtákov

     • Dvaja žiaci štvrtého ročníka – František Gálik zo 4. E a Kamila Beťková zo 4. F – dosiahli

      veľmi pekný úspech. V uplynulých dňoch sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Jugend debattiert international v Košiciach. Súťažiaci z východoslovenských gymnázií debatovali o tom, či by fajčiari mali do zdravotných poisťovní platiť vyššie odvody. Študenti mali v debate možnosť ukázať svoje schopnosti argumentovať a presviedčať po nemecky. Výkony debatérov hodnotila porota pozostávajúca z nemeckých a slovenských vysokoškolských pedagógov. Do štvorice víťazov patria aj Kamila a Ferko, ktorí sa v júni stretnú s konkurentmi zo západného Slovenska. Pred nasledujúcim súťažným kolom ich čaká týždňový pobyt v Drážďanoch, ktorý im pomôže zdokonaliť sa v nemeckom jazyku. 

    • Štvrtáci novinármi. Mediálny deň mapoval prvý polrok
     • Štvrtáci novinármi. Mediálny deň mapoval prvý polrok

     • Projekt Mediálny deň (pre štvrtákov v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra) sa tento rok rozbehol naplno. Kým vlaňajší nultý ročník bol akýmsi hľadaním tej správnej formy, aktuálni štvrtáci prezentovali svoje niekoľkomesačné mapovanie školského i mimoškolského života podľa premysleného scenára slovenčinárok. Žiaci 4. E a 4. F zhmotnili svoje teoretické vedomosti o žurnalistike do časopisov, televíznych novín či rozhlasového vysielania.

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Ďalšia „edícia“ maturantov
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
  • Basketbalistky na štvrtom mieste
  • Deň vedy 2018
  • Prezentiáda 2018
  • Úspech našich basketbalistiek
  • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády
  • Trio historikov zo 4. F bodovalo na dejepisnej súťaži
  • 2. E na výmennom pobyte v Berlíne
  • Silvia Bartošová
  • Debatný úspech našich štvrtákov