Novinky

    •   Naši piataci už „zaberajú“ na nemeckých maturitných písomkách
     • Naši piataci už „zaberajú“ na nemeckých maturitných písomkách

     •      Kým drvivú väčšinu maturantov na Slovensku  písomné maturitné skúšky ešte len čakajú, naši piataci sa už potia nad zadaniami. V piatok 14. 2. 2020 preukázali svoje vedomosti z nemeckého jazyka, v stredu 19. februára ukázali,  čo vedia z dejepisu, resp. geografie a v piatok 21. 2. sa budú pasovať s matematikou.

             Veríme, že všetci naši maturanti prvú časť skúšky dospelosti zvládnu tak, aby v máji pred maturitnými komisiami potvrdili svoje vedomosti.

    • Bilingvalistickí „šprecheri“ sa nestratia ani v slovenčine
     • Bilingvalistickí „šprecheri“ sa nestratia ani v slovenčine

     •        Napriek tomu, že naša škola žije najmä nemčinou, nezanedbáva ani rodný jazyk. Dôkazom bývajú výsledky externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré patria medzi najlepšie na Slovensku.

             Aktuálne sa našim žiakom darilo aj v olympiáde zo slovenského jazyka. V krajskom kole, ktoré bolo už tradične v Prešove, sa v kategórii B umiestnila Lenka Krempaská z 2. E na výbornom druhom mieste, keď od prvej priečky ju delili len dva body. V kategórii A (tam súťažili žiaci 3. – 5. ročníka) sa nedal zahanbiť Sebastián Keder z 5. E. Vybojoval si štvrté miesto, ktoré je o to cennejšie, že ho získal deň pred písomnou skúškou z nemeckej časti maturity.

              Lenke i Sebastiánovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu biliniek.

    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • 12. 2. 2020 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A nás úspešne reprezentoval Matúš Legát z 1. E triedy. Hoci len jednobodový rozdiel rozhodol v prospech víťaza tejto postupovej súťaže,  celkové 2. miesto je výborný výsledok. Matúšovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu bilingválnej sekcie.

     • Nemecké písomné maturitné skúšky

     • V dňoch 14.,18. a 21.2.2020 sa konajú

      nemecké písomné maturitné skúšky.

      V dňoch 17.,19. a 20. 2. 2020

      majú žiaci V. ročníka študijné voľno.

      Poučenie k MS je naplánované na stredu 12.2.2020

      počas 7.vyučovacej hodiny v učebni č. 220.

      Účasť žiakov je povinná.

    • „Spiš je výnimočný región“. Na besede nám to zdôraznil spisovateľ Silvester Lavrík.
     • „Spiš je výnimočný región“. Na besede nám to zdôraznil spisovateľ Silvester Lavrík.

     • Spiš je už oddávna rodiskom mnohých výnimočných osobností. Toto a mnoho ďalšieho sme sa dozvedeli od pána Silvestra Lavríka, spisovateľa a občianskeho aktivistu, ktorý sám pochádza z tohto regiónu. Venoval sa mu aj vo svojej najnovšej knihe Posledná barónka, v ktorej opísal život Margity Czóbelovej, netere maliara Ladislava Mednyánszkeho. Jej život bol spätý s kaštieľom Strážky. Dokuromán zachytáva príbeh tejto výnimočnej osobnosti, ktorá musela čeliť neľahkému osudu, napríklad totalitným režimom. Kniha môže byť pre nás zaujímavá aj tým, že prostredie, v ktorom sa odohráva, je pre väčšinu z nás neďaleko nášho domova.            

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Odhlasoviť sa zo stravy je možné do 12. decembra 2019 do 14.00 hod. V nevyhnutných prípadoch do 13. decembra 2019 do 8.00 hod.  z dôvodu vynulovania normovaných a skutočných nákladov na potraviny. V prípade neodhlásenia, je možnosť prevziať obed v obedári. 

      Každý stravník musí mať zaplatenú stravu na december 2019 a tiež na január 2020. Zároveň žiadame urýchlene zaplatiť réžijné poplatky vo výške 16,- € v prípade, že ste ešte tak neurobili. V novom roku sa začína variť od 8. januára 2020 bez možnosti výberu druhého jedla.

    • Na popradskom veľtrhu škôl sme nechýbali ani my
     • Na popradskom veľtrhu škôl sme nechýbali ani my

     • V piatok 22. novembra 2019 bol v popradskej Aréne veľtrh stredných škôl z Popradu a okolia. Ako každý rok, ani teraz na ňom nechýbala naša spojená škola. Študentské tváre ,,biliniek” a ,,štvorročiek” sa podujali na jej reprezentáciu a pod vedením pána učiteľa Karola Grillinga sa snažili nalákať čo najviac potenciálnych gymnazistov. U mnohých návštevníkov veľtrhu vzbudila naša škola veľký záujem.

           Veríme, že nielen vďaka lákavým možnostiam, ktoré naše gymnázium ponúka, ale aj vďaka skvelým argumentačným schopnostiam našich študentov sa záujemcovia prídu pozrieť aj na blížiaci sa Deň otvorených dverí.

     • UMELECKÝ PREDNES – VEC SRDCA

     • Rés cordis alebo Vec srdca. Tak sa volá súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch. Jeho finále bolo 21. novembra v Spišskej Sobote a predstavili sa v ňom dve žiačky našej sekcie Lýdia Krpelanová z 3. F a Lucia Jurkovičová z 5. E. Tá sa zapojila do dvoch disciplín. V monodráme predvedenej po anglicky skončila na 2. mieste. V kategórii stredných škôl prednesu v nemčine si Lucka odniesla prvé miesto a Lydka Krpelanová obsadila druhú priečku. Obom dievčatám blahoželáme k dosiahnutým úspechom a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

     • Deň otvorených dverí v BS

     • V stredu 27.11.2019 sa koná v našej bilingválnej sekcii Deň otvorených dverí.

      PROGRAM:

      od 8.00 hod. - zraz účastníkov (školská jedáleň)

      od 8.30 hod. - privítanie hostí, prezentácia školy (školská jedáleň)

      od 9.10 hod. - ukážky vyučovacích hodín (podľa harmonogramu)

      od 11.40 hod. - informácie o prijímacích skúškach do BS (uč.č. 220)

      Rozdelenie ukážok vyučovacích hodín: ukážky hodín 2019.pdf


      Upozorňujem učiteľov a žiakov BS, že suplovanie na tento deň bude prispôsobené organizácií DOD.


    • Sloboda nie je zadarmo! Pripomína náš program k 30. výročiu Nežnej revolúcie
     • Sloboda nie je zadarmo! Pripomína náš program k 30. výročiu Nežnej revolúcie

     • Živá reťaz protestujúcich študentov v Bratislave, brutálny zásah bezpečnostných zložiek proti demonštrantom v Prahe, mítingy občanov na námestiach, vystúpenia lídrov Verejnosti proti násiliu... Tieto a ďalšie udalosti pripomenul multimediálny program študentov našej bilingválnej sekcie, štvorročného gymnázia a Solus Dance Academy. Pod názvom Sloboda nie je zadarmo ho uviedli k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Dome kultúry nielen pre „bilinky“, ale aj pre ďalšie stredné školy v Poprade.

    • Naši štvrtáci boli na oslavách 30. výročia pádu Berlínskeho múra
     • Naši štvrtáci boli na oslavách 30. výročia pádu Berlínskeho múra

     • Dvanásť žiakov našej školy z tried 4. E a 4. F sa prvý novembrový týždeň zúčastnilo v Berlíne na medzinárodnom projekte mládeže Moja Európa – naša spoločná Európa.

          Do Berlína sme dorazili už v stredu večer, ale samotný program sa začal až vo štvrtok, keď sme  boli na otváracej ceremónii, kde sa nám predstavil riaditeľ organizácie Stiftung Berliner Mauer (Nadácia Berlínskeho múru) a spoznali sme sa s našimi rovesníkmi z Maďarska, Poľska, Nórska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Ukrajiny. V piatok sme mali možnosť spoznať pozostatky Berlínskeho múru. Neskôr sme s našimi partnermi pri káve diskutovali o politických témach.

    • Na tradičnom veľtrhu vysokých škôl v Brne nechýbali ani naši štvrtáci
     • Na tradičnom veľtrhu vysokých škôl v Brne nechýbali ani naši štvrtáci

     • Čo budem robiť po ,,bilinkách“? Na akú vysokú školu pôjdem? V čom som dobrý a čo by som mal študovať? Tieto otázky si kladie hádam každý študent, nie len my z bilingválnej sekcie. Jednoznačnú odpoveď nám nedá nikto.  Aj keď si spravíme milión testov osobnosti, budeme mať konzultácie s pani psychologičkou o našej osobnosti a ďalšom štúdiu, aj keď sa o tom porozprávame s rodičmi a blízkymi, stále je na nás, akou cestou sa vyberieme.

    • Boli sme na Košickom Matboji
     • Boli sme na Košickom Matboji

     • Posledný októbrový piatok vycestovala výprava zanietených matematikov našej sekcie do Košíc, aby sa zúčastnila na tradičnej súťaži štvorčlenných družstiev Košický Matboj, ktorá tento rok písala už svoju 19. kapitolu. Usporiadatelia registrovali enormný záujem o podujatie zo všetkých kútov Slovenska. Preto mohla každá škola vyslať iba dva tímy, a tak sme sa tešili, okrem iného, aj na každoročné porovnanie „dolnej budovy" a našich biliniek, prípadne aj iných popradských škôl. Tento ročník vďaka účasti družstva z Brna sa dá považovať za medzinárodný.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Každý stravník školskej jedálni je povinný uhradiť príspevok paušálneho poplatku - režijných nákladov do 20. novembra 2019 vo výške 16,- € prevodným príkazom (nie ako súčasť stravného) na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka. Viac KLIKNUTÍM TU:

    • SUPER ZÁŽITOK - zaujímavosti z literárnej exkurzie prvákov v Martine
     • SUPER ZÁŽITOK - zaujímavosti z literárnej exkurzie prvákov v Martine

     • V októbri tohto roku sa celý prvý ročník vybral na jednodňovú literárnu exkurziu do Martina. Zorganizovali ju p. uč. Suchá a p. uč. Šarišská. A bola to akcia, ktorá stála za to!
    • Banská Štiavnica privítala štvrtákov
     • Banská Štiavnica privítala štvrtákov

     • Prvý októbrový deň sa štvrtáci vybrali do Banskej Štiavnice, historického mesta bohatého svojimi baníckymi koreňmi.

      Našou prvou zastávkou sa stalo Banské múzeum v prírode, tzv. banský skanzen. Ten sa skladá z dvoch častí: povrchovej a hlbinnej expozícii. Na povrchu sme si mohli obzrieť rôzne banícke zariadenia a výstavu hornín a minerálov, ktoré sa tam zvykli ťažiť. Najväčším lákadlom ale zaručene bol zostup do štôlne Bartolomej. V baníckom plášti, s prilbou a lampášom sa nám naskytol pohľad na poprepletané umelo vyhĺbené šachty, chodbičky a miestnosti. Aspoň na chvíľu sme sa tak mohli vcítiť do kože baníkov, ktorí tam kedysi tvrdo pracovali.

    • Do tretice všetko dobré/ Aller guten Dinge sind drei
     • Do tretice všetko dobré/ Aller guten Dinge sind drei

     • Výnimočný úspech Andrey Soskovej, a tým aj bilingválnej sekcie a Slovenskej republiky.

      V Budapešti sa od 6.10. do 11. 10. konal 13. ročník medzinárodného finále súťaže Jugend debattiert international (JDI), do ktorej sa naša bilingválna sekcia zapojila tretíkrát. JDI je projekt Goetheho inštitútu, Centrály pre zahraničné školstvo, nadácie Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť i nadácie Hertie. Je to jediná súťaž v nemeckom jazyku pre žiakov a žiačky, ktorá prebieha v 12 krajinách  strednej a východnej Európy (o rok pribudnú ďalšie dve)  a ktorej sa od roku 2005 zúčastnilo viac ako 25 000 žiakov. 

    • Piataci v železiarňach
     • Piataci v železiarňach

     •      Posledný septembrový piatok sa žiaci piateho ročníka našej sekcie zúčastnili na exkurzii v Železiarňach Podbrezová, ktoré patria medzi významné hutnícke podniky nielen u nás , ale aj v strednej Európe.

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Nemecké maturitné písomky
  • OSJL
  • KK OAJ
  • Beseda
  • Burza SŠ
  • Sloboda nie je zadarmo!
  • Naši študenti na oslavách pádu Berlínskeho múru
  • Gaudeamus
  • Košický matboj
  • Exkurzia v Martine
  • Banská Štiavnica privítala štvrtákov
  • Do tretice všetko dobré