• Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
     • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne

     • Aj tento rok sme si, my - nová várka prvákov, v polovici októbra dali malú prestávku od nemčiny a naučili sme sa čosi viac o našom rodnom jazyku i významných osobnostiach našich literárnych dejín.

    • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
     • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom

     • Stáva sa už malou tradíciou, že napätý študijný program piatakov na jeden deň poľaví a žiakom je dopriata jednodňová exkurzia do malebnej obce Hniezdne. Tá je známa dlhoročnou tradíciou výroby etanolu, ako technického tak aj konzumného. Je to miesto, kde si uhľovodíky a ich deriváty nemusíte len predstavovať ako zhluk písmen C,H a O, ale k nim môžete aj skutočne „pričuchnúť“ a vidieť, čo písmená v realite znamenajú.

    • Riaditeľské voľno - 29.10.2018
     • Riaditeľské voľno - 29.10.2018

     • Oznamujeme rodičom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon v platnom znení)  riaditeľ  Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade udeľuje voľno žiakom Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na deň 29. október 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov. 

      OZNAM

    • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
     • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine

     • Žiaci 3. E a 3. F využili možnosť zblížiť sa s fyzikou a doslova na vlastnej koži si vyskúšať jedinečné fyzikálne pokusy z dielne profesora Jozefa Beňušku na pôde Centra popularizácie fyziky v Martine.
     • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá

     •            Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote.  Po vyhodnotení výsledkov  maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

                 Čo pridaná hodnota v predmete znamená? Je to rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti  maturity. Pri výpočte sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní  9 a úspešnosť tých istých žiakov na maturite. Predpokladá sa, že žiaci, ktorí zo základnej školy prídu s istým percentom úspešnosti v SJL, dané percento dosiahnu aj pri externej maturite. Podľa výskumu NÚCEM-u  však príspevok nášho gymnázia ku vzdelávaniu SJL je už štvrtý rok po sebe nad úrovňou očakávania.

    • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
     • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause

     • Bad Marienberg a Europa Hause. Dlhoročný nadnárodný projekt spájajúci študentov z viacerých európskych krajín. Tento rok sa  deväť reprezentantov našej školy z tretieho ročníka stretlo s rovesníkmi z Nemecka, Česka, Francúzska či Poľska. Tohtoročná téma The Art of Play naznačila, že spoločne strávený týždeň sa bude niesť v duchu hier. Museli sme v nich uvažovať, ukázať tímového ducha či kondíciu. Navštívili sme aj mesto Alte Kirchen a jeho Kunst Schule,  v ktorej sme maľovali a predstavovali samých seba. Celý týždeň bolo o nás po všetkých stránkach super postarané a budeme naň spomínať len v dobrom.

      Martin Čičatko, 3. E

    • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
     • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov

     • Študenti našej školy sa opäť aktívne podieľali na príbehu bielej pastelky. Hlavné motto celoslovenskej akcie znelo Nevidím to až tak čierno, VĎAKA VÁM! Naši zástupcovia sa ho pokúsili naplniť svojím aktívnym prispením.

    • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
     • Naši debatéri sa na súťaži nestratili

     • Študenti našej sekcie opäť ukázali, že nemčina je jazykom, v ktorom dokážu komunikovať nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci špeciálnej debatnej súťaže Jugend debattiert international.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Od stredy 3.10. do 8.10.2018 sa druhé jedlo nebude variť z personálnych dôvodov. 

    • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY
     • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY

     •          Bilingválna sekcia organizuje výmenné pobyty s nemeckými partnerským školami už dlhé roky. Špeciálnou kapitolou od roku 2004 sú „ekoprojekty“, ktoré o rok neskôr v spolupráci  s Dathe Gymnasium v Berlíne začala organizovať pani učiteľka Martina Dikantová. Každý rok sa na nich zúčastnilo priemerne 20 slovenských a 20 nemeckých študentov. Témy projektov boli rôzne: flóra a fauna Vysokých Tatier, dôsledky veternej kalamity v našich veľhorách, turizmus a ochrana životného prostredia, náučné chodníky... Tradičným partnerom je Tanap. Tento rok budú študenti spolupracovať s mestami Poprad a Berlín.

    • Nový školský rok sme začali workshopom
     • Nový školský rok sme začali workshopom

     •        To, že bilingválna sekcia je už dlhé roky etablovanou školou v rámci Slovenska, je známe. Za vyše štvrťstoročie naše brány opustili stovky absolventov, ktorí študovali a neskôr sa uplatnili po celom svete. Dvadsiaty ôsmy školský rok sme začali workshopom zameraným na našu budúcnosť.

    • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?
     • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?

     •           Na túto otázku hľadali odpovede žiaci štvrtého a piateho ročníka bilingválnej sekcie, ktorí sa  12. septembra zúčastnili na pútavej prednáške o možnostiach štúdia na Karlovej univerzite. Poznatky mali priamo z prvej ruky od bývalých žiakov Viktórie Micheľovej a Filipa Tkáča, ktorí v súčasnosti študujú na 1. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Okrem dôležitých informácií o prijímacích skúškach, štruktúre školy, či o počte kvalifikovaných profesorov nám študenti sprostredkovali aj zábavné príbehy zo života medikov.

    • Začali sme školský rok 2018/2019
     • Začali sme školský rok 2018/2019

     •        Ako tisícky žiakov a študentov slovenských škôl aj naša bilingválna sekcia začala 3. septembra nový školský rok. V prípade biliniek ide v poradí o 28. Jeho slávnostné otvorenie bolo netradične v kine Tatran.

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY
  • Nový školský rok sme začali workshopom
  • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?
  • Začiatok šk. roka 2018/2019
  • Azúrové pobrežie - exkurzia
  • Berlínčania na návšteve pod Tatrami