• CELEBRITY (z bilingválok) NA AZÚROVOM POBREŽÍ
     • CELEBRITY (z bilingválok) NA AZÚROVOM POBREŽÍ

     • Keď sa povie Azúrové pobrežie, každému sa asi vybaví krásne čisté more, dlhé pláže, prístavy s luxusnými jachtami a svetové celebrity. Francúzska riviéra však ponúka oveľa viac a my sme mali možnosť zažiť to v plnej kráse.

     • Preventívna prednáška o drogách

     • Jedno z júnových predpoludní patrilo na bilinkách téme DROGY  A TRESTNÉ PRÁVO. Medzi žiakov 3. E a 3. F prišli vysokoškolskí pedagógovia Martin Štrkolc a Veronika Tóthová z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas prednášky študenti získali nielen preventívne poznatky o účinkoch nelegálnych drog, ale aj informácie o tom, ako sa drogová trestná činnosť posudzuje a aký je postup priebehu trestného konania. Študentov problematika zaujala a prednášajúcich zahrnuli množstvom otázok.

     • Projekt Holandsko pokračuje

     • Ako je už na bilinkách zvykom, aj tento rok sme sa vybrali do Holandska na druhú časť výmenného pobytu. Tentoraz to však bolo až v júni, a tak sme si užili teplé počasie. Do Groningenu sme dorazili v nedeľu (3. 6. 2018) predpoludním a zvyšok dňa sme strávili s našimi Holanďanmi a ich rodinami.
    • Berlínčania na návšteve pod Tatrami
     • Berlínčania na návšteve pod Tatrami

     • Po dlhom období koncoročných písomiek a uzatvárania známok sme sa konečne dočkali druhej časti našej výmeny s Dathe Gymnasium. Dvanásteho júna sa príchodom našich výmenných študentov začala  druhá časť  projektu Životné prostredie stavia mosty.

     • Organizácia konca školského roka 2017/2018

     • Piatok 29.6.2018

      8.45 hod. – zraz triednych kolektívov BS v kmeňových učebniach

      9.00 hod. – hymna Slovenskej republiky (školský rozhlas)

      9.05 hod. – zhodnotenie práce žiakov v školskom roku 2017/2018, rozdávanie vysvedčení – kmeňové učebne, zodp.: TU + tútori

    • Naša škola maturitnými skúškami potvrdila svoj nadštandard
     • Naša škola maturitnými skúškami potvrdila svoj nadštandard

     •      To, že naša škola si dlhodobo udržiava vysokú kvalitu nielen v rámci mesta a kraja, ale aj v celoslovenskom meradle, je známe. Pripomeňme, že podľa rebríčka kvality Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) patríme medzi gymnáziami opakovane do „top ten“ na Slovensku.

    • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
     • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku

     • Na hodinách nemeckého jazyka s pani Bähr sa v 3. E nezaoberáme iba prípravou na tzv. „klauzúry“, ale aj kreatívnym písaním, ktoré sme využili v súťaži poviedok v nemeckom jazyku pre študentov stredných a vysokých škôl „Deutschsprachiger Kurzgeschichtenwettbewerb“. Všetci sme sa na tejto súťaži zúčastnili a svoje poviedky sme odoslali odbornej porote. Tú naše výtvory obzvlášť zaujali, o čom svedčia i úžasné umiestnenia. Na 4. mieste sa umiestnila Viktória Micheľová, 5. miesto obsadili Katarína Marcinková a Andrea Sosková a 6. miesto patrilo Kevinovi Toholovi. Spomenutí žiaci boli odmenení nemeckými knihami. Ich poviedky budú zverejnené v knihe s najlepšími prácami.
      Andrea Sosková 3. E
    • Ďalšia „edícia“ maturantov
     • Ďalšia „edícia“ maturantov

     • Utorok 22. máj 2018 bol dňom, keď sa definitívne skončilo pôsobenie ďalších bilingvalistov. Polstovka žiakov 5. E a 5. F si prebrala maturitné vysvedčenia. So slávnosťou bolo spojených niekoľko noviniek. Vysvedčenia sa odovzdávali v škole v jednej z učební a študenti dostali naraz nemecké i slovenské maturitné vysvedčenie. Na tom slovenskom bola známka zo slovenčiny, z ktorej sa po viacerých rokoch maturovalo v piatom ročníku.

    • Rozlúčka s piatakmi
     • Rozlúčka s piatakmi

     • Pre niekoho päť krásnych a nezabudnuteľných, pre iných päť bolestných a únavných, no pre všetkých tých so zelenou stužkou na hrudi päť rokov, ktoré sa práve končia. Bol prvý májový piatok, keď sme sa naposledy stretli s tohtoročnými piatakmi na chodbách školy a svoje oficiálne „zbohom" nám dali na mestskom úrade, kde sa konala rozlúčková akadémia.
    • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
     • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho

     • Posledný aprílový piatok sa skupinka gymnazistov spolu s so svojimi profesormi  slovenského jazyka vybrala do divadla. Návštevy divadelných predstavení  organizovaných  školou sú u študentov obľúbené najmä preto, lebo obvykle znamenajú „voľný deň“.
    • Basketbalistky na štvrtom mieste
     • Basketbalistky na štvrtom mieste

     • Žiačky SŠUDT sa zúčastnili celoslovenského kola basketbalu žiačok stredných škôl pod vedením učiteľky a trénerky Vitalije Bolozovej.
    • Deň vedy bol opäť plný zaujímavých pokusov
     • Deň vedy bol opäť plný zaujímavých pokusov

     •  

      Hoci my bilingvalisti vynikáme oproti svojím rovesníkom hlavne v nemčine, ani veda pre nás nie je „španielskou dedinou“. Vo štvrtok 26. 4. 2018 bola v našej sekcii na programe fyzika. A to nie hocijaká, ale zábavná a v praxi. Veľké chodby sa na každom poschodí premenili na fyzikálne aleje, ktorými sa žiaci mohli prejsť a skúmavo pozorovať celé rady pokusov - od horiacej ruky, cez „samozhasínacie“ sviečky, až po záhadu konštrukcie leonardovho mostu bez klincov či lepidla. Táto akcia s názvom Deň vedy  však nebola ničím novým. Každoročne si druháci, tretiaci a štvrtáci pripravujú všakovaké zaujímavé pokusy a snažia sa nimi očariť svojich mladších spolužiakov, ktorí im celý deň kladú zvedavé otázky. Autorkou tejto vydarenej formy popularizácie vedy a techniky je pani učiteľka Mária Goláňová, ktorá celú akciu už dlhé roky so žiakmi organizuje. Patrí jej za to vďaka.

      Alica Jarošová, 4. F

       

    • 2% dane z príjmu
     • 2% dane z príjmu

     • Važení rodičia a priatelia školy

      Aj v tomto roku môžete darovaním 2% dane z príjmu podporiť naše rodičovské združenie. Vďaka Vám môžeme neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, realizovať rôzne aktivity v prospech Vašich detí,  modernizovať priestory školy a napĺňať vopred stanovené ciele. Ďakujeme za prejav Vašej dôvery a Vašu podporu.  Ako postupovať? 

    • Prezentiáda 2018
     • Prezentiáda 2018

     • 12. apríla bolo v Košiciach krajské kolo súťaže Prezentiády. Štyri tímy z osemročného gymnázia a tri tímy z bilingválnej sekcie našej školy sa pod vedením pani učiteľky Ujčíkovej rozhodli ukázať svoje schopnosti pri spracovaní prezentácií na témy Práca snov a Technológie nás zbližujú pre mladších žiakov a Čo nám doma nepovedali a Droga dnešnej doby pre starších žiakov.
    • Úspech našich basketbalistiek
     • Úspech našich basketbalistiek

     • Dievčatá našej školy postúpili na Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok stredných škôl. Cesta k postupu viedla cez krajské kolo, ktoré sa konalo v Starej Ľubovni. Zúčastnilo sa na ňom osem družstiev Prešovského kraja. Naše dievčatá, ktoré hrali so srdcom, vo finále vyhrali nad Bardejovčankami o štyri body. Veríme, že na slovenskom šampionáte, ktorý bude 26. – 27. apríla v Ružomberku sa im bude dariť.

    • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády
     • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády

     • Pre Katarínu Jurčovú zo 4. F je história záľubou, ktorej sa venuje aj vo voľnom čase. Dôkazom toho sú jej práce, s ktorými sa prezentuje na dejepisnej olympiáde - tento rok to bolo už štvrtýkrát. Na krajskom kole v kategórii A sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do celoštátneho kola, ktoré bude v Smoleniciach. Tento rok je Katkinou témou Karpatský spolok, ktorý sa počas svojej existencie venoval rozvoju turistiky  vo Vysokých Tatrách, dobrovoľníckej záchranárskej  a sprievodcovskej službe. Druhým tematickým okruhom súťažnej práce Katky je osobnosť MUDr. Michala Guhra, objaviteľa liečby Basedowovej choroby a spoluzakladateľ Sanatória v Tatranskej Polianke.

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Azúrové pobrežie - exkurzia
  • Berlínčania na návšteve pod Tatrami
  • Výsledky MS
  • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
  • Ďalšia „edícia“ maturantov
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
  • Basketbalistky na štvrtom mieste
  • Deň vedy 2018
  • Prezentiáda 2018
  • Úspech našich basketbalistiek
  • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády