• Vianočná pohľadnica 2022
     • Vianočná pohľadnica 2022

     • Milé žiačky, milí žiaci!

      Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o najlepší návrh vianočnej pohľadnice našej spojenej školy. Zapojiť sa môžu všetci žiaci. Uprednostňujeme obdĺžnikový tvar pohľadnice. Svoje návrhy posielajte mailom na adresu vianocnapohladnica@gmail.com do pondelka 5. 12. 2022. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko a triedu. Z odovzdaných návrhov sa niektoré vyberú a stanú sa motívom školskej vianočnej pohľadnice 2022, samozrejme ich autori získajú pekné ocenenie.

      Tešíme sa na Vašu tvorivosť, výtvarnú kreatívnosť, či počítačovú zručnosť!

    • Žiaci 3. ročníka v hlavnom meste
     • Žiaci 3. ročníka v hlavnom meste

     • Po dvoch „koronových“ rokoch sa konečne podarilo tretiemu ročníku vycestovať za hranice nášho okresu. Tentoraz sa exkurzia niesla v duchu divadelno-politologicko-mediálnych aktivít.
       
    • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

     • Slovensko stále potrebuje odvážnych študentov

       

      17. november 1989 si pripomíname ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

      Nie každý však vie, že na Slovensku sa začal už o deň skôr – pred ministerstvom školstva v Bratislave. Vo štvrtok 16. novembra 1989 usporiadali vysokoškoláci v centre mesta stretnutie, ktoré prešlo do pochodu. Asi dvesto študentov, držiac sa za ruky skandovalo heslá: „Chceme školské reformy! Chceme školy pre všetkých! Dialóg! Slobodu! Demokraciu!“.

      17. novembra 1989, prejavili podobnú odvahu slovenskí a českí vysokoškoláci v Prahe, ktorí si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva – 50. výročie nacistických represií voči študentom v okupovanom Protektoráte Čiech a Moravy.

      Pietny pochod sa postupne zmenil na demonštráciu za dodržiavanie základných ľudských práv či prepustenie politických väzňov. Komunistický režim zareagoval policajnou brutalitou a dejiny Československa sa otočili smerom k demokratickej súčasnosti.

      V oboch prípadoch to boli študenti, ktorých odvaha naštartovala definitívny pád totalitného zriadenia. Ich túžba po pravde, spravodlivosti, slobode a lepšom svete otvorila ľuďom v oboch krajinách bývalej federácie cestu k slobode a demokracii. 

      Dnes by sme sa mali študentom a ľuďom, ktorí sa pričinili o november 1989, poďakovať za ich statočnosť, odvahu postaviť sa moci a riskovať vlastný život pre lepšiu budúcnosť pre všetkých. Aj vďaka nim je dnes Slovensko na mape demokratických krajín sveta. Hoci to nie je ľahká cesta, je to správna cesta.

       

      Mgr. Martina Dikantová

      vyučujúca DEJs

       

    • Najzdatnejšia bilingvalistka a najzdatnejší biligvalista
     • Najzdatnejšia bilingvalistka a najzdatnejší biligvalista

     •         V rámci telesnej a športovej výchovy sa konalo záverečné testovanie žiakov  „biliniek“ v priestoroch našej školy. Testovanie pozostávalo z viacerých disciplín, ako napr. člnkový beh 10x 5m, vytrvalostný člnkový beh, skok do diaľky z miesta,   ľah-sed za 1 minútu, výdrž v zhybe pre dievčatá/zhyby pre chlapcov.
       
    • Stužková 5. E – spomienky na celý život
     • Stužková 5. E – spomienky na celý život

     • Stužková slávnosť v noci z 22. na 23. októbra 2022 ostane bezpochyby celej 5. E v pamäti. Dôvodom bola nádherná atmosféra počas celej noci, ktorú sme tvorili nielen my, piataci, ale aj rodičia a ostatní hostia. Každý z nás však určite dosvedčí, že nezabudnuteľný nebol len daný večer, ale aj jeho intenzívna dvojtýždňová príprava, počas ktorej sme po vyučovaní zostávali aj niekoľko hodín v priestoroch školy, aby sme sa spolu naučili niekoľko choreografií na melódie jazzovej klasiky alebo aj modernejšich skladieb, nakrúcali paródie vyučovacích hodín alebo si pripravovali testovací kvíz pre rodičov a vyučujúcich.
       
    • Beseda s publicistom Samom Marcom
     • Beseda s publicistom Samom Marcom

     • 17. novembra si každoročne pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, teda výročie pádu komunistického režimu, ktorý tieto hodnoty vôbec nezaručoval.
                     A práve sloboda bola jednou z hlavných tém besedy so Samom Marcom, na ktorej sa v pondelok 7. novembra zúčastnili žiaci IV. E a IV. F triedy.


       
    • NA CESTÁCH ZA VYSOKÝMI ŠKOLAMI
     • NA CESTÁCH ZA VYSOKÝMI ŠKOLAMI

     • Máte pred sebou jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote, rozhodujte sa zodpovedne, ale nie iba s rozumom. Táto veta sa mi od prvého novembrového piatka neúnavne pripomína a nie a nie ju pustiť z hlavy. Len matne si spomínam, ako vyzerala tvár toho, ktorý tieto slová vyslovil, no zato si pamätám úplne presne, kde som ich začula.
       
    • KOŠICKÝ MATBOJ 2022
     • KOŠICKÝ MATBOJ 2022

     •        Pred jesennými prázdninami - 27. októbra 2022, sa dve štvorčlenné družstvá našej školy zúčastnili na 21. ročníku matematickej súťaže  žiakov stredných škôl  KOŠICKÝ MATBOJ.
       
    • HALLOWEEN ZAVÍTAL AJ NA NAŠE „BILINKY“
     • HALLOWEEN ZAVÍTAL AJ NA NAŠE „BILINKY“

     • Kedysi sa verilo, že raz do roka, v noci, keď sa október strieda s novembrom, pôsobia nadpozemské sily na svet ľudí. V tú noc sa majú duše predkov vracať do svojich domovov a duše tých, ktorí zomreli v priebehu roka, môžu konečne putovať na druhý svet. Aspoň to si mysleli keltskí obyvatelia Britských ostrovov. Bola to pôvodne keltská slávnosť Samhain, ktorá sa stala základom pre Halloween.
       
     • Holanďania pod Vysokými Tatrami

     •      Unavení, ale spokojní stojíme pri autobuse, ktorý sa postupne zapĺňa našimi kamarátmi z druhého konca Európy. Stačilo šesť dní, aby sa obavy zo stretnutia zmenili v priateľstvo. Poďme však na začiatok.
       
    • Európska noc výskumníkov a bilingvalisti
     • Európska noc výskumníkov a bilingvalisti

     • Posledný septembrový piatok sa tretiaci v jednom z popradských obchodných centier zúčastnili na Európskej noci výskumníkov. Toto podujatie s dlhou tradíciou sa snaží aj mladému publiku predstaviť informácie a zaujímavé objavy v  chémii, astronómii či fyzike  formou workshopov, prednášok a besied.  Od vedcov sme sa dozvedeli zaujímavosti o jedoch a kyselinách, o kométach a vesmírnych telesách. Po prednáškach sme mali možnosť zastaviť sa pri rôznych stánkoch a na workshopoch, ktoré sa venovali životnému prostrediu, pozorovaniu zmien v ekosystémoch a dokonca aj marketingu v spojení s vedou.
       
    • V. F už nosí zelené stužky
     • V. F už nosí zelené stužky

     • Stužková – tá, čo sa navždy zachová. Tá, o ktorej spieva Jožo Ráž. Stužková.
      Týmito slovami odštartovala Saška Matoľáková v piatok 7. októbra vo svojom príhovore jedno z našich najväčších a najkrajších spoločných dobrodružstiev – našu stužkovú.
       
    • Voľná pracovná pozícia
     • Voľná pracovná pozícia

     • Voľná pracovná pozícia:

      údržbár

      Požadované vzdelanie:

      stredné odborné vzdelanie (záverečné vysvedčenie, výučný list v  odbore: stavebnom, murárskom + odbory týkajúce sa manuálnej zručnosti)

      Náplň práce:

      bežné údržbárske práce v podmienkach školy a školských zariadení

      Požadovaná prax:

      5 rokov

      Ďalšie požadované podmienky:

      vodičské oprávnenie typu B

      Pracovná doba: 

      37,5 hodín týždenne

      Mzdové ohodnotenie:

      722,50 € brutto

      Pracovný pomer:

      pracovná zmluva na dobu určitú (1 rok) s 3-mesačnou skúšobnou dobou - možnosť predĺženia PZ na dobu neurčitú.

      Miesto výkonu práce: 

      Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad

      Možný nástup: 

      ihneď

      Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom posielajte mailom na adresu: skola@ssdtpp.sk prípadne nás kontaktujte na:  tel.č.: 0527721663, 0527730551

    • Petra Kvaková a Dávid Dzimko s JDI v ďalšom meste na Dunaji
     • Petra Kvaková a Dávid Dzimko s JDI v ďalšom meste na Dunaji

     •              Po septembrovom pobyte v Budapešti sa Petra Kvaková a Dávid Dzimko (obaja z 3. F) zúčastnili na ďalšej akcii pod záštitou súťaže Jugend debattiert. Alumni stretnutie bolo tentoraz v Bratislave a prišlo naň 11 bývalých súťažiacich z celého Slovenska, ktorí majú záujem angažovať sa pri organizácii súťaže. Od 5. do 7. októbra mali možnosť vyskúšať si množstvo úloh: prípravu a vedenie workshopov na tému debatovania a rétoriky, úlohu poroty a následné odovzdávanie feedbacku na vzorovej debate z  Nationalfinale Maďarska, vymýšľanie tém na regionálne a štátne kolá súťaže a nechýbalo ani debatovanie.
                 
                  

       
    • Začiatok úspechov v novom školskom roku – Literárny Kežmarok
     • Začiatok úspechov v novom školskom roku – Literárny Kežmarok

     • Monika Kompaníková, Daniel Hevier alebo Jakub Nvota, títo úspešní autori v minulosti zvíťazili na celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok. Táto súťaž sa koná pravidelne v neďalekom meste Kežmarok. Pred pár dňami sa uskutočnil už 57. ročník tejto prestížnej literárnej súťaže pre deti a mládež venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa a 210. výročiu narodenia Sama Chalupku.
       
    • Lea a Sebastián zo 4. E sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka
     • Lea a Sebastián zo 4. E sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka

     • Bilingvalisti nežijú len školskými povinnosťami a štúdiom. Cudzia im nie je ani účasť na rôznych zbierkach (pripomeňme Čajík pre zdravotníkov alebo Pomoc Ukrajine) či dobrovoľnícka činnosť. Svoju empatiu prejavili dvaja z našich študentov, ktorí sa aktívne zúčastnili na verejnej zbierke Biela pastelka. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky sa každý rok použije na  financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Pokladničky na peniaze a biele pastelky ako poďakovanie za pomoc držali v rukách Lea Vojtková a Sebastián Buch zo 4. E. O ich motivácii a štvorhodinových skúsenostiach z popradských ulíc sa dozviete z krátkeho dvojrozhovoru.
       
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje