Školské akcie 2020/2021

    • BILIFEST alebo VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM
    • BILIFEST alebo VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM

    • 29.06.2021 21:09
    •       Škola nemusí byť len miestom, kde sa píšu testy, diktáty, klauzúry, kde sa skúša a „nerváči“, ale môže to byť aj miesto, kde sa spieva, hrá na klavíri či flaute, maľuje, tancuje, hrá ringo a robí sa všeličo zaujímavé. Presvedčili sa o tom bilingvalisti aj ich mladší spolužiaci z „reálok“ a hostia zo štvorročného gymnázia v utorok 29. júna. Na „bilinkách“ sa totiž konal BILIFEST.  

    • viac
    • Geniálny Leonardo da Vinci v Poprade
    • Geniálny Leonardo da Vinci v Poprade

    • 27.06.2021 23:34
    •        „Urazil som Boha a ľudstvo, pretože moja práca nedosiahla kvalitu, akú mala dosiahnuť.“  Tak znejú slová nezabudnuteľného génia, ktorého meno je známe celému svetu.

           Leonardo da Vinci, pravý predstaviteľ renesancie, dokázal ľudstvu svoju výnimočnosť v maliarstve, sochárstve, filozofii a v prírodných vedách. Jeho majstrovské zmýšľanie vynálezcu sa stalo odrazovým mostíkom pre mnohých strojných inžinierov, ktorí neskôr zhmotnili viaceré z jeho náčrtov a projektov.

           Náhľad do práce tohto fenomenálneho velikána ponúkla výstava Tatranskej galérie v Poprade, ktorú si prišli prezrieť počas predposledného júnového týždňa aj naši bilingvalisti v rámci hodín fyziky, matematiky a slovenčiny.

    • viac
    • PIATACI SI PREVZALI MATURITNÉ VYSVEDČENIA
    • PIATACI SI PREVZALI MATURITNÉ VYSVEDČENIA

    • 31.05.2021 13:38
    •       Hovorí sa, že máj je mesiacom, v ktorom zima úplne ustúpi, zem sa prebudí k životu a nastane nový vytúžený začiatok. V duchu čerstvých koncov a dlho očakávaných začiatkov sa u nás na „bilinkách“ niesol 28. máj, keď si naši absolventi prevzali maturitné vysvedčenia a už nadobro opustili brány školy, ktorá sa im na päť rokov stala takmer domovom.

    • viac
    • 4. F aj v obmedzených pandemických podmienkach zvládla mediálny projekt
    • 4. F aj v obmedzených pandemických podmienkach zvládla mediálny projekt

    • 16.05.2021 16:31
    • Ani pandémia COVID-u 19 nezabránila žiakom 4. F zrealizovať tradičný mediálny projekt štvrtákov. Napriek tomu, že v škole boli len pár týždňov na začiatku školského roka a pre lockdown nemali možnosť získavať informácie v „teréne“, štvrtáckym efkárom sa podarilo vydať časopis, pripraviť rozhlasové a televízne správy.

    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje