• Tradičné „branné“ na tradičných miestach
    • Tradičné „branné“ na tradičných miestach

    • 23.09.2021 07:40
    • Aj tento školský rok sa začal tak ako predchádzajúci. Slávnostne sme ho otvorili, vyplnili sme formuláre a odovzdali všetky možné vyhlásenia. K septembru už tradične patrí aj účelové cvičenie a ten tohtoročný nebol výnimkou.

    • viac
    • ĎALŠIA ÚSPEŠNÁ ABSOLVENTKA BILINIEK. VYŠTUDOVALA DIVADELNÚ RÉŽIU
    • ĎALŠIA ÚSPEŠNÁ ABSOLVENTKA BILINIEK. VYŠTUDOVALA DIVADELNÚ RÉŽIU

    • 20.09.2021 09:47
    •         Bilinky si tento rok pripomínajú 30. výročie svojho založenia. Počas troch desaťročí v nich študovali stovky mladých ľudí, z ktorých sa po vysokoškolskom štúdiu stali právnici, lekári, bankári, architekti..., ale aj režiséri. Pred pár dňami si vysokoškolský diplom prevzala naša abiturientka Barbora NITSCHOVÁ, ktorá vyštudovala na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení odbor divadelná réžia.

    • viac
    • BILIFEST alebo VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM
    • BILIFEST alebo VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM

    • 31.08.2021 23:42
    •       Škola nemusí byť len miestom, kde sa píšu testy, diktáty, klauzúry, kde sa skúša a „nerváči“, ale môže to byť aj miesto, kde sa spieva, hrá na klavíri či flaute, maľuje, tancuje, hrá ringo a robí sa všeličo zaujímavé. Presvedčili sa o tom bilingvalisti aj ich mladší spolužiaci z „reálok“ a hostia zo štvorročného gymnázia v utorok 29. júna. Na „bilinkách“ sa totiž konal BILIFEST.  

    • viac
    • Geniálny Leonardo da Vinci v Poprade
    • Geniálny Leonardo da Vinci v Poprade

    • 27.06.2021 23:34
    •        „Urazil som Boha a ľudstvo, pretože moja práca nedosiahla kvalitu, akú mala dosiahnuť.“  Tak znejú slová nezabudnuteľného génia, ktorého meno je známe celému svetu.

           Leonardo da Vinci, pravý predstaviteľ renesancie, dokázal ľudstvu svoju výnimočnosť v maliarstve, sochárstve, filozofii a v prírodných vedách. Jeho majstrovské zmýšľanie vynálezcu sa stalo odrazovým mostíkom pre mnohých strojných inžinierov, ktorí neskôr zhmotnili viaceré z jeho náčrtov a projektov.

           Náhľad do práce tohto fenomenálneho velikána ponúkla výstava Tatranskej galérie v Poprade, ktorú si prišli prezrieť počas predposledného júnového týždňa aj naši bilingvalisti v rámci hodín fyziky, matematiky a slovenčiny.

    • viac
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje