Organizácia prijímacích skúšok

    • Miesto konania sa prijímacích skúšok

     budova na Ulici mládeže 2350/7, Poprad

     Časový rozpis prijímacích skúšok do bilingválnej sekcie

     7.15 - 7.50 hod.        - prezentácia žiakov

     8.00 - 8.05 hod.        - organizačné pokyny

     8.05 - 8.45 hod.        - písomná skúška zo slovenského jazyka

     8.45 - 9.00 hod.        - prestávka

     9.00 - 9.05 hod.        - organizačné pokyny

     9.05 - 9.45 hod.        - písomná skúška z matematiky

     9.45 - 10.00 hod.      - prestávka

     10.00 - 10.05 hod.    - organizačné pokyny

     10.05 - 10.45 hod.    - písomná skúška z nemeckého jazyka

      

     Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov prijímacích skúšok do bilingválnej sekcie:

     ·      na webovej stránke (www.ssdtpp.sk) a na sklenených dverách pri vchode do budovy na Ulici mládeže 2350/7 v Poprade

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Nemecké maturitné písomky
  • OSJL
  • KK OAJ
  • Beseda
  • Burza SŠ
  • Sloboda nie je zadarmo!
  • Naši študenti na oslavách pádu Berlínskeho múru
  • Gaudeamus
  • Košický matboj
  • Exkurzia v Martine
  • Banská Štiavnica privítala štvrtákov
  • Do tretice všetko dobré