•             Nemecké maturitné písomky

                   5. 3. 2018    nemecký jazyk

                   7. 3. 2018     dejepis, geografia

                   9. 3. 2018    matematika

                 Náhradné termíny: 

                  21. 3. 2018   nemecký jazyk

                  23. 3. 2018   dejepis, geografia

                  26. 3. 2018    matematika 

                 Slovenské maturitné písomky

                   13. 3. 2018  slovenský jazyk a literatúra

                   14. 3. 2018  nemecký jazyk, anglický jazyk

                   15. 3. 2018  matematika

                  Náhradné termíny: 

                    10. 4. 2018   slovenský jazyk a literatúra

                    11. 4. 2018   nemecký jazyk, anglický jazyk

                    12. 4. 2018  matematika

               

                 Rozlúčka s maturantmi      4. 5. 2018

                 Akademický týždeň            7. – 11. 5. 2018

                 Ústne maturitné skúšky      14. – 18. 5. 2018 

                 Odovzdávanie učebníc      21.5.2018

                 Slávnostné odovzdávanie slovenských a nemeckých maturitných vysvedčení              22.5.2018

                                                  

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Azúrové pobrežie - exkurzia
  • Berlínčania na návšteve pod Tatrami
  • Výsledky MS
  • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
  • Ďalšia „edícia“ maturantov
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
  • Basketbalistky na štvrtom mieste
  • Deň vedy 2018
  • Prezentiáda 2018
  • Úspech našich basketbalistiek
  • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády