• TERMÍN

    • Prijímacie skúšky do tried bilingválnej sekcie sa budú konať vo štvrtok 5.4.2018.

     Predmety prijímacej skúšky:

                                                      - slovenský jazyk

                                                      - matematika

                                                      - nemecký jazyk

     Prijímacie skúšky sú určené pre žiakov aj 8. a aj 9. ročníka ZŠ.

     Testovanie zohľadňuje požiadavky tak, že žiaci 8. ročníka si učivo z vyššieho ročníka nemusia doberať.

     Na základe schválených kritérií bude určené poradie žiakov, podľa ktorého sa rozhodne o prijatí žiaka do bilingválnej sekcie gymnázia.

     Zákonní zástupcovia prijatých žiakov budú písomnou formou informovaní o termíne zápisu.

      

     Kritéria pre prijímacie skúšky do tried bilingválnej sekcie na školský rok 2018/2019 boli schválené 22.11.2017: 

     KRITÉRIA NA PRIJÍMANIE DO BILINGVÁLNYCH TRIED

     PRIJATÍ

     NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA

     VYKONALI PRIJÍMACIU SKÚŠKU NEÚSPEŠNE

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Azúrové pobrežie - exkurzia
  • Berlínčania na návšteve pod Tatrami
  • Výsledky MS
  • Súťaž poviedok v nemeckom jazyku
  • Ďalšia „edícia“ maturantov
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Divadelný zájazd do Trnavy na Veľkého Gatsbyho
  • Basketbalistky na štvrtom mieste
  • Deň vedy 2018
  • Prezentiáda 2018
  • Úspech našich basketbalistiek
  • Katka Jurčová postúpila do celoslovenskej dejepisnej olympiády