Študentská rada

    • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

    • Školský rok 2016 / 2017

     Zloženie:

     Jaroslav Šifra (4.B)  - predseda

     Matúš Pešta (4.E) - podpredseda

     Katarína Brugošová (2.B)

     Beatrix Bukovinská (2.F)

     Gabriel Ráchela (3.A)

     Michal Heteš (3.C)

     Zuzana Dvořáková (3.E)

     Martin Jenčo (4.E)

     Júlia Šušková (5.E)

     Milan Velecký (kvinta)

      

     Školský rok 2015 / 2016

     Zloženie:

     Sára Soľárová (4.F) - predsedníčka

     Jakub Dančo ( septima) - podpredseda

     Sára Peštová ( 2.C)

     Klára Ficová ( 3.A)

     Nina Alžbetkinová ( 3.B)

     Nicol Harbutová ( 3.E)

     Natália Mrovková ( 4.E)

     Katarína Anďalová ( 4.B)

     Dominika Mária Fiedlerová ( 5.E)

     Dagmar Dražilová ( 5.F)
      

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY