Śkolské akcie 2018/2019

  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
   • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov

   • 08.10.2018 11:21
   • Študenti našej školy sa opäť aktívne podieľali na príbehu bielej pastelky. Hlavné motto celoslovenskej akcie znelo Nevidím to až tak čierno, VĎAKA VÁM! Naši zástupcovia sa ho pokúsili naplniť svojím aktívnym prispením.

   • Michaela Dudová, Katarína Krempaská, Martina Martančíková a Kristína Smoleňáková z  3. F triedy bilingválnej sekcie sa pri príležitosti 17. výročia organizácie Biela pastelka zúčastnili na verejnej zbierke pre zrakovo postihnutých. V prvý deň odovzdávali informácie spolužiakom z bilingválok, osemročného gymnázia a základnej školy. Oboznámili ich aj s desatorom pravidiel pri pomoci nevidiacim a slabozrakým. Druhý deň bilingvalistický štvorlístok spolu s desiatkami ďalších dobrovoľníkov oslovoval popradskú verejnosť s prosbou o príspevky, ktoré odmenili symbolickým darčekom v podobe plastovej bielej pastelky. Aj tento ročník tradičného podujatia bol dôkazom toho, že ľudia dokážu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • IKEBANY 2018
  • OBJAV ROKA A BRONZ
  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili