Śkolské akcie 2018/2019

    • IKEBANY 2018
    • IKEBANY 2018

    • 21.12.2018 09:29
    • Študentský vianočný punč

     1,3 l pozitívneho myslenia

     0,5 l dobrej nálady

     0,5 l kamarátskeho prístupu

     0,3 l ochoty pomáhať

     0,3 l kreativity

     Okoreníme úsmevom, dobrým slovom, objatím. Zamiešame vareškou  vianočných prianí a dávkujeme plným priehrštím.

     Takýto pomyselný punč sa dávkoval v piatok 7. decembra v jednej z tried našej bilingválnej sekcie, ktorá sa zmenila na aranžérsku dielňu. Tu pod rukami študentov, dievčat aj chlapcov, vznikali za použitia čečiny, ozdôb a sviečok vianočné ikebany. Až do vianočných prázdnin budú spríjemňovať atmosféru vestibulu školy.

    • viac
    • OBJAV ROKA A BRONZ
    • OBJAV ROKA A BRONZ

    • 17.12.2018 12:27
    • Prekvapenie i radosť priniesli dve ocenenia pre náš školský časopis BILINKY. Cenu OBJAV ROKA a diplom za umiestnenie v bronzovom pásme nám udelila porota v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2018. Redakčnú radu, ktorá v tom roku časopis tvorila, pracovala v zložení: Adela Timková (šéfredaktorka a grafik), Tereza Kulichová, Alžbeta Kulichová, Júlia Zliechovská a Zuzana Dvořáková (redaktorky). Ako sa uvádza v časopise, redakcia pracovala pod trpezlivým dohľadom p. uč. Ivety Šarišskej.

    • viac
    • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
    • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave

    • 28.11.2018 14:26
    •      Na začiatok novembra sa každoročne tešia tretiaci našej školy. Dva dni strávené v Bratislave sľubujú veľa zážitkov i radostí v rozbehnutom školskom polroku.

    • viac
    • Nezabúdame...
    • Nezabúdame...

    • 19.11.2018 20:09
    • 17. november 1989. Dátum, na ktorý by sme nemali zabúdať. Pred 29 rokmi stáli naši rodičia a starí rodičia na námestiach a nežne bojovali aj za našu slobodu a demokraciu. A podvečer 17. novembra 2018 sa stretávame my, hŕstka študentov bilingválnej sekcie, pred pamätníkom Jozefa Bonka na Námestí svätého Egídia v Poprade. Zapaľujeme sviečky a uvedomujeme si, že to, čo postupom času vnímame ako samozrejmosť, niekedy samozrejmosťou nebolo. Dúfame, že aj mladšie generácie nezabudnú na tento významný deň, ktorý predurčil to, ako dnes vyzerá náš každodenný  život.

     P.S. Ďakujeme Katke Rosinovej z V. F, ktorá stretnutie zorganizovala.

     Nicol Harbutová, 5. F

    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • IKEBANY 2018
  • OBJAV ROKA A BRONZ
  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili