Śkolské akcie 2018/2019

  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
   • Naši debatéri sa na súťaži nestratili

   • 18.10.2018 10:04
   • Študenti našej sekcie opäť ukázali, že nemčina je jazykom, v ktorom dokážu komunikovať nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci špeciálnej debatnej súťaže Jugend debattiert international.

   •                     Kamila Beťková (5. F) po  vynikajúcom umiestnení na celoslovenskom kole postúpili do kola medzinárodného, na ktorom sa zúčastnili študenti z 12 európskych krajín. Keďže zápolenie bolo na Slovensku prvýkrát, záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.   

                                       Nemecká vyučujúca Katharina Bähr upozornila, že je dôležité pripraviť mladých ľudí na to, aby dokázali formulovať a riešiť problémy v rôznych oblastiach – stav spoločnosti a úroveň demokracie, sociálne problémy, ekológia... Ocenila, že mladí ľudia diskutujú o týchto otázkach v nemčine, v jazyku ktorý nie je ich materinský. „Naša študentka Kamila Beťková odviedla skvelú prácu a ukázala všetkým účastníkom, že bola tou správnou voľbou, aby reprezentovala Slovensko v tejto súťaži,“ uzavrela K. Bähr.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY