Śkolské akcie 2018/2019

  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY
   • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY

   • 25.09.2018 21:56
   •          Bilingválna sekcia organizuje výmenné pobyty s nemeckými partnerským školami už dlhé roky. Špeciálnou kapitolou od roku 2004 sú „ekoprojekty“, ktoré o rok neskôr v spolupráci  s Dathe Gymnasium v Berlíne začala organizovať pani učiteľka Martina Dikantová. Každý rok sa na nich zúčastnilo priemerne 20 slovenských a 20 nemeckých študentov. Témy projektov boli rôzne: flóra a fauna Vysokých Tatier, dôsledky veternej kalamity v našich veľhorách, turizmus a ochrana životného prostredia, náučné chodníky... Tradičným partnerom je Tanap. Tento rok budú študenti spolupracovať s mestami Poprad a Berlín.

   •         Aktuálny výmenný pobyt s Berlínčanmi sa začal 24. septembra. Nemeckí učitelia Jörg Fiedler a Marian Geisler pricestovali do Popradu s 22 žiakmi, ktorých bude hostiť rovnaký počet žiakov z 2. F triedy pani učiteľky Ivany Rodákovej. Téma projektu je SMART CITY – Poprad vs. Berlín. Prípravou na projekt pre našich bilingvalistov bola prezentácia Slovak Smart City Cluster, ktorá im priblížila podstatu konceptu rozumného mesta. V stredu 26. 9. slovenských študentov a ich nemeckých hostí čaká prednášku na tému Poprad – Smart City. Potom si vyberú jeden problém týkajúci sa tejto témy a v zmiešaných slovensko-nemeckých skupinkách ho spracujú podrobnejšie. Druhá časť projektu sa zrealizuje v apríli v Berlíne, kde všetky skupiny odprezentujú výsledky svojej práce.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY