Śkolské akcie 2018/2019

  • Nový školský rok sme začali workshopom
   • Nový školský rok sme začali workshopom

   • 21.09.2018 13:15
   •        To, že bilingválna sekcia je už dlhé roky etablovanou školou v rámci Slovenska, je známe. Za vyše štvrťstoročie naše brány opustili stovky absolventov, ktorí študovali a neskôr sa uplatnili po celom svete. Dvadsiaty ôsmy školský rok sme začali workshopom zameraným na našu budúcnosť.

   • Spoluorganizátorom podujatia bola nemecká Centrála pre školy pôsobiace v zahraničí (ZfA). Školiteľka Ulrike Hannemann na začiatku trojdňovej práce zdôraznila, že cieľom je vízia ďalšieho zlepšovania školy. Svoje názory v pracovných skupinách prezentovali a zjednocovali nielen slovenskí a nemeckí učitelia, ale aj zástupcovia rodičov a študentov. Riaditeľ školy Dušan Nebus i vedúci nemeckej sekcie Bernhard Sabol – Wimmer sa zhodli na tom, že workshop priniesol mnoho zaujímavých impulzov. Zástupkyňa riaditeľa školy Mária Vojtaššáková ocenila, že vzniklo také rôznorodé fórum umožňujúce vymieňať si názory na fungovanie školy. Pavol Horák z Rady rodičov vyzdvihol vysokú profesionálnu úroveň podujatia a pripomenul, že dôležitá bude ďalšia etapa – odkomunikovať výsledky učiteľom, žiakom i rodičom. Seminár pozitívne zhodnotili aj zástupcovia študentov Petra Lichá a František Galik. Obaja maturanti ocenili, že učitelia počúvali a akceptovali ich „mazácke“ názory.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY