Śkolské akcie 2018/2019

  • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?
   • Ako vyzerá štúdium medicíny na pražskej „Karlovke“?

   • 17.09.2018 07:35
   •           Na túto otázku hľadali odpovede žiaci štvrtého a piateho ročníka bilingválnej sekcie, ktorí sa  12. septembra zúčastnili na pútavej prednáške o možnostiach štúdia na Karlovej univerzite. Poznatky mali priamo z prvej ruky od bývalých žiakov Viktórie Micheľovej a Filipa Tkáča, ktorí v súčasnosti študujú na 1. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Okrem dôležitých informácií o prijímacích skúškach, štruktúre školy, či o počte kvalifikovaných profesorov nám študenti sprostredkovali aj zábavné príbehy zo života medikov.

   •          Hodina besedy nebola len o teórii, ale aj o praxi. Mali sme možnosť vyskúšať si, ako si profesionáli nasadzujú sterilné rukavice a následne idú operovať. Tí šikovnejší a odvážnejší sa naučili, ako zašiť hlbokú ranu s použitím chirurgických stehov. Pre iných bolo prichystané meranie tlaku. Nie však s digitálnym tlakomerom, ale s ortuťovým , čo bola pre mnohých výzva, keďže takéto meranie si vyžaduje trpezlivosť. Stretnutie s medikmi motivovalo viacerých z nás, aby uvažovali o štúdiu medicíny.

    Katarína Marcinková, 4. E

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY