Śkolské akcie 2018/2019

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
   • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“

   • 29.11.2018 09:53
   • Stalo sa už tradíciou, že záver novembra patrí u nás Dňu otvorených dverí. Výnimkou nebol ani tento rok. Posledná novembrová streda ponúkla všetkým záujemcom o štúdium u nás možnosť pozrieť si, ako to v budova na Ulici mládeže vyzerá.

   • Boli tu nielen žiaci, ale aj ich rodičia, ktorým na úvod na základné organizačné otázky odpovedali členovia vedenia školy – riaditeľ Dušan Nebus, zástupkyňa pre osemročné gymnázium Viera Selepová, zástupkyňa pre bilingválnu sekciu Mária Vojtaššáková a vedúci nemeckej sekcie Bernhard Sabol – Wimmer.

    Hostia videli otvorené hodiny slovenčiny, nemčiny a angličtiny, matematiky, chémie, biológie, fyziky i dejepisu. Na programe boli aj pokusy či prezentácie. Napríklad žiaci z 1. E zaujímavo predviedli miesta, kde boli počas októbrovej literárnej exkurzie.

    Deň otvorených dverí bol predstavením našej školy. Je výnimočná tým, že poskytuje vzdelanie zdravotne znevýhodneným žiakom od prvej triedy základnej školy až po maturitu. Tí majú vytvorené všetky podmienky preto, aby boli plne integrovaní do bežných tried a navyše majú zabezpečenú špeciálnu rehabilitačnú starostlivosť a osobného asistenta. Verejnosti sme predstavili školu, ktorá dlhodobo patrí k „top“ na Slovensku.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY