Śkolské akcie 2018/2019

  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
   • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne

   • 21.10.2018 21:26
   • Aj tento rok sme si, my - nová várka prvákov, v polovici októbra dali malú prestávku od nemčiny a naučili sme sa čosi viac o našom rodnom jazyku i významných osobnostiach našich literárnych dejín.

   • Na literárnovednej exkurzii bol prvou zastávkou rodný dom Milana Rúfusa v Závažnej  Porube. Pani sprievodkyňa nás vítala mrežovníkom – koláčom, ktorý u Rúfusovcov odjakživa  ozdoboval nedeľný stôl. Kým sme si na ňom pochutnávali, vypočuli sme si, okrem množstva zaujímavých informácií o jednom z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie, aj  niektoré z jeho básní o rodnej obci. Jedinečným zážitkom bolo vidieť napríklad básnikovu kolísku či odkazy v kuchyni, ktoré si členovia rodiny navzájom písali písmom úhľadnejším, než je rukopis mnohých z nás. Po prehliadke domu naše kroky smerovali na neďaleký cintorín, kde sme pri hrobe Milana Rúfusa vyjadrili svoju úctu zapálením deviatich symbolických sviečok na znak blízkeho sa 90. výročia jeho narodenia.

    To však nebol jediný cintorín, ktorý sme v ten deň navštívili. Ďalší na zozname bol Národný cintorín v centre Turca,  ktorý sme mohli spoznať v jeho najkrajšom šate – v jesennom. Na pozadí  pestrofarebného lístia, tancujúceho v osviežujúcom vánku, sme si vypočuli príbehy a osudy mnohých osobností  slovenských dejín, vrátane Janka Kráľa, Karola Kuzmányho, Miroslava Schmidta, Aničky Jurkovičovej a  Eleny Maróthy – Šoltésovej. O nich sme sa toho veľa dozvedeli aj trochu zábavnejšou formou – divadelným sitkomom www.narodnycintorin.sk. Videli sme jeho prvý diel a väčšina z nás sa zhodla na tom, že by rada videla aj druhú časť. (Prípadne i ďalšie.) Žiadalo  sa nám sledovať pokračovanie osudov hlavných postáv, ktoré boli veľmi zaujímavé aj vďaka hereckým  i speváckym výkonom Dana Heribana či Mareka Geišberga.

    Náš deň bol obohatený aj návštevou Národnej knižnice. Počas prehliadky jej priestorov sme mali výnimočnú možnosť obzrieť si vzácne knihy,  ktorých sme sa mohli aj dotknúť. Azda najzaujímavejší bol miniatúrny Korán, nie väčší ako 3x3 centimetre.

    Všetci sme sa zhodli na tom, že najlepšou a najviac vychválenou časťou programu bola návšteva a prehliadka Slovenského komorného divadla. Na konci dňa si každý z nás odniesol domov nové zážitky a určite aj vedomosti, nadobudnuté tou najzábavnejšou a možno aj najefektívnejšou formou učenia sa.

    Lenka Krempaská, I. E

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • IKEBANY 2018
  • OBJAV ROKA A BRONZ
  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili