Śkolské akcie 2018/2019

  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
   • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom

   • 18.10.2018 22:18
   • Stáva sa už malou tradíciou, že napätý študijný program piatakov na jeden deň poľaví a žiakom je dopriata jednodňová exkurzia do malebnej obce Hniezdne. Tá je známa dlhoročnou tradíciou výroby etanolu, ako technického tak aj konzumného. Je to miesto, kde si uhľovodíky a ich deriváty nemusíte len predstavovať ako zhluk písmen C,H a O, ale k nim môžete aj skutočne „pričuchnúť“ a vidieť, čo písmená v realite znamenajú.

   • Výroba liehovín má na Spiši niekoľko storočí dlhú tradíciu. Pevné miesto má aj v Hniezdnom, kde sa podľa dochovaných dokumentov v 18. storočí nachádzal najstarší kamenný liehovar na území dnešného Slovenska. V areáli Nestville parku sa nestretnete len so súčasnou výrobou, ale aj so spôsobom spracovania jačmeňa našich predkov. V minulosti sa na výrobe nepodieľali len sladovníci, ale aj kováči či stolári.

    Zamysleli ste sa pri pohľade na chemický vzorec CH 3 – CH 2 – OH, aký výrobný proces sa za tým skrýva? Do vyrobenej zápary (naklíčený jačmeň, pričom sa škrob premenil na jednoduchšie cukry) sa pridávajú špeciálne na tento účel vyšľachtené kvasinky, ktoré slúžia na to, aby sa v tankoch okrem zápary a etanolu nenachádzal už žiaden cukor. V siedmich destilačných kolónach sa postupne zvyšuje obsah etanolu. Pri tomto type destilácie sa alkohol používaný v potravinárstve zbavuje nebezpečného metanolu. Treba však dodať, že firma vyrába oveľa väčšie množstvo technického liehu (5-krát destilovaného) ako toho potravinárskeho. Technický lieh vyrobený v Hniezdnom sa využíva vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle aj ako reaktant v ďalších organických syntézach. K iným, možno trochu prekvapivým, vývozným produktom firmy patrí aj zvyškový šrot, ktorý sa používa ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Táto exkurzia naplnila svoj cieľ – prepojila chemické vzorce s chemickou technológiou.

    Adela Timková, 5. E

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • IKEBANY 2018
  • OBJAV ROKA A BRONZ
  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili