• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

    • Lýdia Krpelanová

    • postup na celoštátne kolo
    • Rés Cordis · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Lucia Jurkovičová

    • postup na celoštátne kolo
    • Rés Cordis · Regionálne kolo · 2018/2019
  • Medzinárodné kolo

    • František Galik

    • 2. miesto
    • Best in Deutsch · Medzinárodné kolo · 2018/2019
  • Celoštátne kolo

    • Andrea Sosková

    • 1. miesto
    • Jugend debatiert · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Karol Grilling

    • 1. - 20. miesto
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Martin ŠTUBŇA

    • 28. - 44. miesto
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lukáš NAHÁLKA

    • 45. - 70. miesto
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Andrej BILLICH

    • 45. - 70. miesto
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • František Galik, Karol Grilling, Sebastián Keder, Andrea Sosková

    • 9. miesto
    • Košický matboj · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Andrea Sosková

    • 2. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2C · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Alžbeta Kulichová

    • čestné uznanie
    • JUVENES TRANSLATORES · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Alexandra Foltinská

    • čestné ocenenie
    • literárna-Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Adela Timková

    • čestné ocenenie
    • literárna-Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Dominika Puchalová

    • čestné ocenenie
    • literárna-Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968 · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Krajské kolo

    • Alexandra Fáberová

    • 4. miesto
    • Olympiáda v SJL · Krajské kolo · 2018/2019
    • Smik Damián

    • 3. miesto
    • Atletika · Krajské kolo · 2018/2019
    • Smik D.,Smik S.

    • 1. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2018/2019
    • Branislav Krivulčík

    • 9. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z9 · Krajské kolo · 2018/2019
    • Tobiáš Budzák

    • 8. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória C · Krajské kolo · 2018/2019
    • Dávid Dražil

    • 4. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória C · Krajské kolo · 2018/2019
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje