• Na základe rozhodnutia ministra školstva, od 28. februára 2022 sa žiaci gymnázia vzdelávajú v prezenčnej forme. Škola funguje podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR - verzia 2. 0.

    O prípadných zmenách vzdelávania v dištančnej forme Vás informujeme prostredníctvom EDUPAGE. 

    Ak má žiak problém s prihlásením do TEAMS, kontaktujte cez edupage zástupcu riaditeľa školy Mgr. Pavla Leška alebo mailom na lesko.p@ssdtpp.sk. 


    AKTUÁLNY ŠKOLSKÝ SEMAFOR

    Iné možnosti:

     

     

     
     

    OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA


     REGIONÁLNY COVID AUTOMAT:

    NÁJDETE NA KORONA.GOV.SK ALEBO KLIKNUTÍM TU: 

    V zmysle zverejnených informácií uvádzame nasledovné:

    • Pri pvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - Príloha č. 1.. Vo vyhlásení upozorňujeme na postup v prípade, ak žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí. 

    • Odporúčame využívať aplikáciu EDUPAGE, kde vyhlásenia sú dostupné v elektronickej podobe. Návod zobrazíte kliknutím tu: 

    • Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

    • Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov.

    • Prerušenie vyučovania nastane len v jednotlivých triedach v prípade, že sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, karanténa bude 5 dňová (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak v triede bude 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény, v danej triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

    • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

    • VÝNIMKA Z KARANTÉNY - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní, plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19

    • Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenia o výnimke z karantény" - Príloha č. 2

    • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

    • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo RUVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

    • ŽIAK A ZAMESTNANEC MUSÍ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA PODĽA AKTUÁLNE PLATNEJ VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

    • RODIČ ZABEZPEČÍ PRE  ŽIAKA KAŽDÝ DEŇ MINIMÁLNE DVE RÚŠKA A PAPIEROVÉ JEDNORAZOVÉ VRECKOVKY

    • ďalšie informácie nájdete kliknutím tu:

      
        
     
  • Potrebné tlačivá pre rodiča

  • Potrebné informácie k prevádzke školy a pre návštevníkov školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje