Novinky

    • Výberové konanie na riaditeľa školy
     • Výberové konanie na riaditeľa školy

     • Okresný úrad v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy. Viac KLIKNUTÍM TU: 

    • IKEBANY 2018
     • IKEBANY 2018

     • Študentský vianočný punč

      1,3 l pozitívneho myslenia

      0,5 l dobrej nálady

      0,5 l kamarátskeho prístupu

      0,3 l ochoty pomáhať

      0,3 l kreativity

      Okoreníme úsmevom, dobrým slovom, objatím. Zamiešame vareškou  vianočných prianí a dávkujeme plným priehrštím.

      Takýto pomyselný punč sa dávkoval v piatok 7. decembra v jednej z tried našej bilingválnej sekcie, ktorá sa zmenila na aranžérsku dielňu. Tu pod rukami študentov, dievčat aj chlapcov, vznikali za použitia čečiny, ozdôb a sviečok vianočné ikebany. Až do vianočných prázdnin budú spríjemňovať atmosféru vestibulu školy.

    • OBJAV ROKA A BRONZ
     • OBJAV ROKA A BRONZ

     • Prekvapenie i radosť priniesli dve ocenenia pre náš školský časopis BILINKY. Cenu OBJAV ROKA a diplom za umiestnenie v bronzovom pásme nám udelila porota v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2018. Redakčnú radu, ktorá v tom roku časopis tvorila, pracovala v zložení: Adela Timková (šéfredaktorka a grafik), Tereza Kulichová, Alžbeta Kulichová, Júlia Zliechovská a Zuzana Dvořáková (redaktorky). Ako sa uvádza v časopise, redakcia pracovala pod trpezlivým dohľadom p. uč. Ivety Šarišskej.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom, že možnosť odhlásiť zo stravy je len do 13. decembra 2018 do 14.00 hod. z dôvodu vynulovnia skutočných a normovaných nákladov na potraviny. V prípade potreby je možnosť prevziať si obed do obedára v čase od 11.30 do 13.30 hod. 

      Od 17. - 21. decembra 2018 nie je možnosť výberu z 2 jedál. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

     • Školské kolo MO A kategória

     • V utorok 11.12.2018 prebehne školské kolo MO v A kategórií. Stretnutie účastníkov je v hlavnej budove v učebni č. 16 o 7.50 hod.

    • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
     • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“

     • Stalo sa už tradíciou, že záver novembra patrí u nás Dňu otvorených dverí. Výnimkou nebol ani tento rok. Posledná novembrová streda ponúkla všetkým záujemcom o štúdium u nás možnosť pozrieť si, ako to v budova na Ulici mládeže vyzerá.

    • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
     • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave

     •      Na začiatok novembra sa každoročne tešia tretiaci našej školy. Dva dni strávené v Bratislave sľubujú veľa zážitkov i radostí v rozbehnutom školskom polroku.

     • Deň otvorených dverí bilingválnej sekcie - 28. 11. 2018 - ukážky

     • V stredu 28.11.2018 sa koná Deň otvorených dverí pre bilingválnu sekciu. 

      Program: 8.15 - 8.30 hod. - zraz účastníkov v školskej jedálni, 8.30 - 9.00 hod. - privítanie hostí, prezentácia školy, rozdelenie návštevníkov do skupín, 9.00 - 11.30 hod. - ukážky vyučovacích hodín (pozri ukazky_2018), 11.30 - 12.30 hod. - informácie o prijímacích skúškach do BS

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom v školskej jedálni, že od 26.11.2018 z personálnych dôvodov nebude poskytnutý výber z 2 jedál. Ďakujeme za pochopenie.

    • Nezabúdame...
     • Nezabúdame...

     • 17. november 1989. Dátum, na ktorý by sme nemali zabúdať. Pred 29 rokmi stáli naši rodičia a starí rodičia na námestiach a nežne bojovali aj za našu slobodu a demokraciu. A podvečer 17. novembra 2018 sa stretávame my, hŕstka študentov bilingválnej sekcie, pred pamätníkom Jozefa Bonka na Námestí svätého Egídia v Poprade. Zapaľujeme sviečky a uvedomujeme si, že to, čo postupom času vnímame ako samozrejmosť, niekedy samozrejmosťou nebolo. Dúfame, že aj mladšie generácie nezabudnú na tento významný deň, ktorý predurčil to, ako dnes vyzerá náš každodenný  život.

      P.S. Ďakujeme Katke Rosinovej z V. F, ktorá stretnutie zorganizovala.

      Nicol Harbutová, 5. F

    • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
     • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom

     • Už dlhšie nám na tejto škole niečo chýbalo. Keď sme sa v októbri zúčastnili na otvorenej diskusii v Divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi, pochopili sme, že to, čo nám chýba, je priestor diskutovať o aktuálnom dianí v našej spoločnosti. Beseda v centre Spiša nás podnietila k zorganizovaniu našej vlastnej otvorenej diskusie.

    • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
     • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy

     • Žiaci štvrtého a piateho ročníka na jeseň chodievajú do druhého najväčšieho českého mesta - do Brna. Moravská metropola sa totiž spája s veľtrhom vysokých škôl Gaudeamus. Výber žiakov tam vycestoval aj tento rok. Exkurziu približuje Lucia Jurkovičová zo 4. E.

    • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
     • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne

     • Aj tento rok sme si, my - nová várka prvákov, v polovici októbra dali malú prestávku od nemčiny a naučili sme sa čosi viac o našom rodnom jazyku i významných osobnostiach našich literárnych dejín.

    • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
     • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom

     • Stáva sa už malou tradíciou, že napätý študijný program piatakov na jeden deň poľaví a žiakom je dopriata jednodňová exkurzia do malebnej obce Hniezdne. Tá je známa dlhoročnou tradíciou výroby etanolu, ako technického tak aj konzumného. Je to miesto, kde si uhľovodíky a ich deriváty nemusíte len predstavovať ako zhluk písmen C,H a O, ale k nim môžete aj skutočne „pričuchnúť“ a vidieť, čo písmená v realite znamenajú.

    • Riaditeľské voľno - 29.10.2018
     • Riaditeľské voľno - 29.10.2018

     • Oznamujeme rodičom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon v platnom znení)  riaditeľ  Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade udeľuje voľno žiakom Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na deň 29. október 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov. 

      OZNAM

    • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
     • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine

     • Žiaci 3. E a 3. F využili možnosť zblížiť sa s fyzikou a doslova na vlastnej koži si vyskúšať jedinečné fyzikálne pokusy z dielne profesora Jozefa Beňušku na pôde Centra popularizácie fyziky v Martine.
     • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá

     •            Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote.  Po vyhodnotení výsledkov  maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

                 Čo pridaná hodnota v predmete znamená? Je to rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti  maturity. Pri výpočte sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní  9 a úspešnosť tých istých žiakov na maturite. Predpokladá sa, že žiaci, ktorí zo základnej školy prídu s istým percentom úspešnosti v SJL, dané percento dosiahnu aj pri externej maturite. Podľa výskumu NÚCEM-u  však príspevok nášho gymnázia ku vzdelávaniu SJL je už štvrtý rok po sebe nad úrovňou očakávania.

    • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
     • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause

     • Bad Marienberg a Europa Hause. Dlhoročný nadnárodný projekt spájajúci študentov z viacerých európskych krajín. Tento rok sa  deväť reprezentantov našej školy z tretieho ročníka stretlo s rovesníkmi z Nemecka, Česka, Francúzska či Poľska. Tohtoročná téma The Art of Play naznačila, že spoločne strávený týždeň sa bude niesť v duchu hier. Museli sme v nich uvažovať, ukázať tímového ducha či kondíciu. Navštívili sme aj mesto Alte Kirchen a jeho Kunst Schule,  v ktorej sme maľovali a predstavovali samých seba. Celý týždeň bolo o nás po všetkých stránkach super postarané a budeme naň spomínať len v dobrom.

      Martin Čičatko, 3. E

    • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
     • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov

     • Študenti našej školy sa opäť aktívne podieľali na príbehu bielej pastelky. Hlavné motto celoslovenskej akcie znelo Nevidím to až tak čierno, VĎAKA VÁM! Naši zástupcovia sa ho pokúsili naplniť svojím aktívnym prispením.

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • IKEBANY 2018
  • OBJAV ROKA A BRONZ
  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili